Friday, May 20, 2022
Pyetja: Cila është detyra e mahremit ndaj të afërmve të tij femra, të cilat kanë nevojë që ai t'i ndihmojë ato në punët e tyre të përditshme? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Një nga mënyrat se si Islami kujdeset për gratë, i mbron ato dhe tregon mëshirë ndaj tyre është se ajo ka...
Pyetja: Ata që shikojnë filma në kinema duke blerë bileta po ashtu abonimi në netflix etj., a konsiderohet si shpenzim parash për haram në këtë rast? *** Përgjigjja: Sigurisht! ata do të merren në pyetje për të gjitha këto në Ditën e Gjykimit. Shejh Asim El Hakim  
Pyetja: Cili është vendimi i hedhjes me parashutë? Si një formë e argëtimit hallall, jo për t'u mburrur/shfaqur në rrjetet sociale. *** Përgjigjja: Nëse ekziston një kërcënim për jetën ose sigurinë e dikujt, kjo nuk lejohet pasi është duke u hedhur në rrugë të keqe pa arsyetim të duhur. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A lejohet të shkohet çdo vit për përvjetore te varrezat e dëshmorëve apo veprimtarëve dhe të mbahen fjalime e lavdata për ta, a e lejon feja isalme këtë? *** Përgjigjja: Tek përkujtimet apo përvjetoret për të vdekur pavarësisht se a kanë qenë heronjë apo jo, po flasim për përvjetor si i tillë...
Pyetja: Kur njeriu mëkaton, a e shkruan engjulli i krahut të majtë menjëherë atë mëkat? *** Përgjigjja: Jo, kur një njeri mëkaton engjulli në krahun e tij të majtë ngrit lapsin (nuk e shkruan mëkatin) për 6 orë. E nëse njeri pendohet (gjatë kësaj kohe) nuk e shkruan fare. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A konsiderohet teprim në shpenzime blerja e parfumit të shtrenjtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Parfumet dhe aromat janë ndër kënaqësitë dhe stolitë e kësaj bote. Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) deklaroi se ata ishin bërë të dashur për të nga gjërat e kësaj bote. Transmetohet nga Enes...
Pyetja: Kur të fillojmë me dorën e djathtë, e kur me të majtën? *** Përgjigjja: Imam Neveviu (Allahu e pastë mëshiruar!) ka thënë: “Kjo është rregull e vazhdueshme në ligjin islam: Çfarë ka të bëjë me çështjen e nderimit dhe respektit, si fjala vjen: të veshësh rroba, shallvare, meste, hyrja në xhami,...
Pyetja: A është e nevojshme, pas prerjes së thonjve apo rruajtjes së flokëve, t'i varrosim ato? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ju nuk keni pse t'i varrosni ato. Nëse i varrosni, kjo është e mirë, por nëse nuk e bëni këtë, nëse do Allahu, nuk keni asnjë mëkat. Ka hadithe që...
Pyetja: A më falet mëkati nëse e përsëris atë? *** Përgjigjja: Mëkatet janë rrezik i madh për muslimanin dhe pasojat e tyre janë të rënda për të në këtë botë dhe në botën tjetër. E nëse njeriu bën mëkate të vazhdueshme dhe Allahu ia mbulon ato, mund të vijë një ditë që Allahu...
Pyetja: A kemi përgjegjësi nëse u japim para anëtarëve të familjes por ata i shfrytëzojnë në gjëra jo të lejuara? *** Përgjigjja: Në qoftë se ata kanë nevojë për ato para dhe ti ua jep atyre, shembull për ushqim apo për të paguar ndonjë nga borxhet që i kanë atëherë lejohet. Por nëse...

TRENDI I PYETJEVE