Friday, March 17, 2023
Pyetja: Sa urtësi fshihen pas agjërimit? *** Përgjigjja: Këtë udhëtim të bukur do ta vazhdojmë me disa urtësi të një adhurimi madhështor, agjërimit, e të cilat, bazuar në hulumtime dhe studime, tash së voni i kanë zbuluar shkencëtarët. Kur i sëmuri t’i ketë “çuar duart” nga mjekët dhe shpresa për shërim të ketë humbur...
A eshte i lejuar budybuildingu dhe fitnesi ne Islam
Pyetja: A janë bodybuilding dhe fitnesi të lejuar? *** Përgjigjja: Bodybuilding-u dhe fitnesi janë të lejuar. Kjo mund të veprohet si metodë për mbajtjen e trupit në formë, por pa mos u fiksuar me të. Nuk lejohet poashtu që të bëheni bodybuilder profesionist ngase kjo përfshin ekspozimin e avretit (pjesëve të turpshme të...
Pyetja: Cilat janë normat kryesore rreth edukatës? *** Përgjigjja: Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Dije, - Allahu më udhëzoftë mua dhe ty drejt moralit më të përsosur, - se normat kryesore rreth edukatës janë dhjetë! E para: Kur takon një musliman, përshëndete duke i thënë: "Es Selamu alejkum ue rahmetullahi ue berakatuhu!" E,...
Pyetja: A lejohet pjesëmarrja në ahengje të fejesave? *** Përgjigjja: Po, pa problem përderisa nuk ka të përfshirë ndonjë haram në to. Shembull nuk ka përzirje gjinish, muzikë, shkëmbim të unazave, etj. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Pyetja ime është në lidhje me selamin. Nganjëherë unë e përshëndes me selam dhe ai nuk ma kthen mua, dhe kjo ka ndodhur disa herë me të njëjtin person. Çfarë të bëjë në këtë rast a mundem të ndaloj së përshëndeturi atë? *** Përgjigjja: Nëse ai është musliman, përshëndete atë me selam...
Pyetja: Nëse dikush më kërkon të mos i tregoj askujt për diçka të caktuar, ndërsa unë nuk i themë se "Premtoj se nuk do të flasë", a konsiderohet përsëri si premtim? A kam gjynah nëse e përhap atë? *** Përgjigjja: Po, ti do të kesh mëkat nëse tregon. Kjo ngase është një amanet...
Pyetja: Kam blerë rroba të shtrenjta me paratë e vjedhura. Njerëzit prej të cilëve i kam vjedhur ato para nuk i njoh dhe as nuk kam më para. Jam penduar. Çfarë duhet të bëjë me ato rroba? A mundem t'i mbajë ato? Apo është më mirë që t'i hedhi tutje? *** Përgjigjja: Dhuroja...
Pyetja: A është i lejuar ndërmjetësimi mes qendrave tregtare dhe blerësve (përmes web-it ku është ngritur një shopping mall i madh) ku shiten veshje për femra, e që përdorimi i tyre mundet me qenë i ndaluar - haram (nëse vishen në prani të meshkujve të huaj, për shkak se...
Pyetja: A ka raste të veçanta kur i lejohet mashkullit musliman të vesh mëndafsh? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. - Veshja e mëndafshit natyral është haram për burrat Është haram që burrat të veshin mëndafsh natyral, për shkak të transmetimit nga Ali ibn Ebi Talib (Allahu qoftë i kënaqur...
Pyetja: A ju lejohet meshkujve muslimanë të veshin pantollona të ngushtë (pantollona që i përshkruajnë format trupore)?  *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Është obligim që mashkulli të mbulojë zonën ndërmjet kërthizës dhe gjunjëve. Është e detyrueshme që burri ta mbulojë auretin e tij, që është zona ndërmjet kërthizës...

TRENDI I PYETJEVE