Pyetja: A shtrihet avreti nga kërthiza deri në gju, apo nga nën kërthiza deri mbi gju? *** Përgjigjja: Ka disa qëndrime lidhur me këtë çështje. I pari është se gjuri përfshihet në avret, kështu që duhet të mbulohet. I dyti është se edhe kërthiza, edhe gjuri janë pjesë e avretit, kështu që...
Pyetje: I nderuar Shejh! Ka një hadith të Pejgamberit – paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të – që thotë: “Martesa është më e mirë për ata që e duan njëri-tjetrin .” A është ky një argument për ata që lejojnë dashurinë midis një mashkulli dhe një femre? Zoti u shpërbleftë...
Pyetja: A pranohet lutja e prindërve kundër fëmiut, nëse kjo lutje bëhet për shkak se fëmija dëshiron të përmirësojë gjendjen dhe prindërit nuk e kuptojnë atë? *** Përgjigjja: Lutja e prindërve ose është e padrejtë ose e drejtë. Nëse ajo është e drejtë, mundësia është e madhe që ajo të pranohet. Dhe në...
Pyetja 1: A është e vërtetë se kemi përgjegjësi për rrobat që i veshim në Ditën e Kiametit? Pyetja 2: Cili është vendimi islam mbi rrobat e ngushta? Përgjigjja 1: Po, njeriu do të japë llogari për rrobat dhe rrobat që i ka veshur. Gjegjësisht do të pyetet për pasurinë se...
Pyetja: A lejohet bërja e kurbanit kur ndërtohet gjysma e shtëpisë, apo kur plotësohet ndërtimi i saj? Përgjigja: Nëse ka për qëllim mbrojten nga xhindët apo ndonjë qëllim tjetër nga i zoti i shtëpisë, se me bërjen e këtij kurbani ndodh kjo apo ajo gjë dhe se ai (kurbani) i mbron banorët...
Shërimi i vetes dhe pastrimi i zemrës prej sëmundjes së imoralitetit arrihet përmes disa hapave: –Ruajtja e shikimit. Shikimi është shkëndija e parë që ndezë epshin e imoralitetit. Kur njerëzit e bënë gjë të lehtë çështjen e shikimit, kjo u bë shkaku kryesor i përhapjes së imoralitetit. Kanë ardhur urdhra...
Pyetje: Mesuse sot eshte viti i ri i hixhrit a lejohet me ia uru ndokujt? Përgjigje nga Adelina Kuçana: Falënderimi i takon Allahut, Zotit Të botërave. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin e Tij. Jo, nuk lejohet. Nuk kemi asnjë argument që dëshmon se sahabët e kanë uruar njeri-...
Pyetja: A lejohet dhe a pranohet tek Allahu falja e xhumasë nga femra në shtëpi? Përgjigja: Që në fillim duhet ta dini se femra nuk është e obliguar me namazin e xhumasë, por vetëm mashkulli. Femra ditën e xhuma e falë namazin e drekës rëndom sikur çdo ditë tjetër të javës. Por...
Pyetje: A është Bioenergia e lejuar? Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botërave.Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Tij. -Bioenergjia është një nga trajtimet moderne të bazuara në sharlatanizëm dhe magji për të ngrënë paratë e njerëzve padrejtësisht, dhe është një trajtim që ka rrënjët e...
Një motër pyet për microblanding të vetullave, thotë a është kjo si bërja tattoo, dhe nëse nuk është ateherë a lejohet kjo çështje?Allahu ju shpërbleftë për mundin Falënderimi i takon Allahut.Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e Tij. Fillimisht do të përgjigjemi pyetjes se çfarë është...

TRENDI I PYETJEVE