Pyetje: Unë kam një nënë të vjetër e cilët nuk mund të agjërojnë gjatë Ramazanit, ajo ka qenë e sëmurë për tre vjet rresht, çfarë të bëjë ajo tani?

Përgjigje: Nëse është kështu si thua, ajo duhet të ushqejë një të varfër për çdo ditë që ajo nuk ka agjëruar në këto 3 vitet e kaluara. Ajo do t’u japë atyre gjysmë sa´a (rreth 1,5 kg) nga gruri ose hurmet ose oriz, ose misr ose gjëra të cilat konsiderohen ushqim për ju.

Burimi: “Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva”, nr (10/171)