Pyetja:

Në periudhën e fejesës kam bërë një kontroll shëndetësor paramartesor dhe doktori më ka thënë se jam infertil, por ka një ilaç për këtë. Për të shpëtuar fytyrën, a mund ta bëj kontratën e martesës pa e informuar të fejuarën time, apo është thelbësore t’i tregoj? Shpresoj se mund të më këshilloni.

***

Përgjigjja:

Fukahatë kanë mospajtime, për këtë ka dy mendime në lidhje me infertilitetin dhe nëse ajo është e metë në rastin e martesës.

Mendimi i parë është se nuk konsiderohet si defekt. Ky është mendimi i shumicës së dijetarëve, përveç Hasan el-Basriut , i cili e konsideroi atë si një të metë që kërkon anulimin e martesës. Ahmedi e konsideroi si mustehab (të pëlqyeshme) që një burrë që është infertil ta zbulojë çështjen para martesës.

Mendimi i dytë është se çdo e metë që mund të largojë njërin nga bashkëshortët nga tjetri dhe të rezultojë në mos arritjen e objektivave të martesës, si dhembshuria dhe dashuria, llogaritet si një e metë që kërkon t’i jepet bashkëshortit tjetër opsionin e anulimit të martesës. Kjo është ajo që ka thënë Ibnul Kajimi, dhe ai ka përmendur dëshmi për këtë; disa nga dijetarët bashkëkohorë u pajtuan me të për këtë, duke përfshirë Shejh Ibn Uthejmin; ai mendonte se moslindja e pasardhësve është një e metë që kërkon t’i jepet burrit ose gruas mundësia për t’i dhënë fund martesës.

Ai (Ibn Kajim) ka thënë: “Mendimi i saktë është se e metë është çdo gjë që bën që të mos arrihen qëllimet e martesës, dhe padyshim disa nga qëllimet më të rëndësishme të martesës janë kënaqësia fizike, kujdesi për njëri-tjetrin. dhe duke prodhuar fëmijë. Nëse ka ndonjë gjë që pengon përmbushjen e këtyre objektivave, atëherë është një defekt. Në bazë të kësaj, nëse [gruaja] merr vesh se burri është infertil, ose ai e merr vesh se ajo është shterpë, kjo është e metë.” [1]

Ky është mendimi ka më shumë gjasa të jetë i saktë. Nëse një defekt ose sëmundje është e përkohshme dhe ekziston shpresa se mund të tejkalohet, atëherë nuk është patjetër të informohet një bashkëshort/e i/e mundshëm për të.

Por, duke marrë parasysh seriozitetin e kësaj çështjeje [që është mosmundësia për të pasur fëmijë], dhe fakti që të pasurit fëmijë është një objektiv themelor i martesës, është thelbësore të jemi të sinqertë dhe t’i informojmë ata për realitetin e situatës.

Individi duhet të shikojë veten; nëse ai nuk do të ishte i kënaqur nëse gruaja e tij ia fsheh këtë të metë, atëherë ajo që duhet të bëjë është të jetë i sinqertë dhe të mos ia fshehë asaj. Njeriu t’i trajtojë njerëzit ashtu siç do të donte që ata të silleshin me të.

Allahu e di më së miri!

 

————————————–

[1] Shejh Ibn Uthejmin, “Sherh el-Mumti” (12/220)