Pyetja:

Kam frikë nga devijimi. A është kjo gjë e mirë apo ves nga shejtani?

***

Përgjigjja:

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Largoju gjynaheve, shtoj adhurimet vullnetare, shtoj duat dhe lidhu me vëllezër musliman të devotshëm, qofshin ato xhematli apo nxënës të dijes e hoxhallarë dhe me lejen e rahmetin e Allahut kudo që të jesh nuk do të humbësh kurrë.

Bëj këto dua:

“Allahumme inij eudhu bike en ushrike ue ene a’lem ue estagfiruke lima la a’elem.”

“Allahumme ja mukalibel kulub thebit kalbij ala dinike.”

“Allahumme ja musarrifel kulub sarrif kalbij ala taatike.”

Imam dr. Ahmed Kalaja