Kam frikë nga vdekja, dënimi dhe më vijnë dyshime prej shejtanit!! Jam një vajzë 25 vjeçare, e mbuluar, kujdesem për namazet, lexoj Kuranin, mirëpo ka kohë që unë ankohem, saqë vetëm kur të zgjohem nga gjumi filloj të kujtoj xhehenemin, se në fund unë do të vdes, e rrugëtimi im...
Pyetja:  Kam një pyetje që më vjen shpesh në mendje dhe nuk mund të gjej asnjë përgjigje për të. Cili është kuptimi i hadithit që thotë: “O robërit e Mi, unë ia kam ndaluar Vetes padrejtësinë”? Nëse Allahu i Lartësuar, ia ka ndaluar Vetes padrejtësinë, atëherë përse nuk ndan furnizimin...
Pyetja:  A lejohet përdorimi i mjeteve kontraceptive për shkak të të ardhurave të mia të ulëta, të cilat nuk mbulojnë nevojat tona dhe shpenzimet e jetesës, përveç faktit se jam në gjendje të keqe shëndetësore dhe vuaj nga rraskapitja dhe lodhja? Ju lutem vini re se kam frikë se kjo...
Pyetja: Shpresoj që të më shpëtoni nga dënimi dhe zemërimi i Allahut. Unë jam një musliman që kam edukatë islame dhe jam rritur me moral dhe sjellje të mira, dhe ende më shikojnë të tjerët kështu, por fatkeqësisht shpesh i dorëzohem epsheve dhe shkoj në faqet e pahijshme të internetit...
Pyetja: Cila është radha e rëndësisë së akteve të adhurimit? Mësova nga një kasetë islame se shejtani ka kurthe, njëra prej të cilave është se ai fillon duke u përpjekur ta bëjë atë person jobesimtar; nëse ai nuk mund ta bëjë këtë, ai përpiqet ta bëjë atë të mos falet;...
Pyetja: Pse e sprovoi Allahu i Lartësuar Ejubin (paqja qoftë mbi të)? Kam dëgjuar se një nga njerëzit e pambrojtur ka kërkuar mbrojtje nga ai dhe ai nuk ia ka dhënë, prandaj Allahu i Lartësuar e ka dënuar për këtë. A është e vërtetë kjo histori? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Kuptimi...
Pyetja: A përfshihen zilia dhe të menduarit për fantazitë seksuale, në mëkatet e kryera kur dikush është vetëm? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Fantazitë seksuale janë një lloj mendimi që mund të kalojë në mendjen e një personi. Çfarëdo që njeriu mendon për veten e tij, nëse ai nuk e lejon atë...
Pyetja:  Jam i martuar prej disa vitesh. Gjatë dy viteve të para isha i lumtur me martesën time dhe e doja gruan time, por pas kësaj fillova të ndjeja se nuk më pëlqente gruaja ime. Kjo nuk është për shkak të fesë, sepse ajo është e përkushtuar fetarisht dhe ka...
Pyetja: Nganjëherë e përshëndes një person dhe ai nuk më përgjigjet dhe ka ndodhur shumë herë me të njëjtin person. Pra, çfarë duhet të bëj, a duhet të ndaloj së dhëni selamin? *** Përgjigjja: Nëse është musliman, thuaj selam e vazhdo edhe nëse është përgjigjur apo jo! Mos e merrni personale nëse po...
Pyetja: Çfarë të bëjë kur më vijnë mendime të këqija? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Veset dhe mendimet e këqija janë cytje nga shejtani i mallkuar dhe atyre nuk duhet dhënë hapësirë. Besimtari nuk duhet t’u kushtojë vëmendje këtyre mendimeve...

TRENDI I PYETJEVE