Thursday, March 16, 2023
Pyetja: Nganjëherë e përshëndes një person dhe ai nuk më përgjigjet dhe ka ndodhur shumë herë me të njëjtin person. Pra, çfarë duhet të bëj, a duhet të ndaloj së dhëni selamin? *** Përgjigjja: Nëse është musliman, thuaj selam e vazhdo edhe nëse është përgjigjur apo jo! Mos e merrni personale nëse po...
Pyetja: Çfarë të bëjë kur më vijnë mendime të këqija? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Veset dhe mendimet e këqija janë cytje nga shejtani i mallkuar dhe atyre nuk duhet dhënë hapësirë. Besimtari nuk duhet t’u kushtojë vëmendje këtyre mendimeve...
Pyetja: Cili është gjykimi islam për një njeri që e urren shumë këtë jetë dhe i kërkon Allahut që të vdesë nëse kjo është e mirë për të, dhe ai pret vdekjen? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk i lejohet muslimanit të urrejë jetën dhe dëshpërimin nga ajo, Allahu i Lartësuar...
Pyetja: A lejohet operimi i veshëve, nëse janë të mëdhenj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut, përshëndetjet, lëvdatat të Dërguarit të Tij, Muhamedin ﷺ. Sa i përket operacioneve zbukuruese për të zvogëluar ndonjë organ të trupit, sepse ai është i madh, atëherë, ashti siç e kemi thënë disa herë se, operacionet zbukuruese lejohen...
Pyetja: Unë jam një i ri musliman. Ndjej frikë nga njerëzit në përgjithësi dhe kjo më bën introvert deri në atë masë sa ndonjëherë mund të kem të drejtë për diçka por nuk e kërkoj sepse kam frikë. Zakonisht i shmang njerëzit sepse kam frikë se ata mendojnë keq...
Pyetja: Përse njeriu i cili lexon libra filozofik ballafaqohet me probleme shpirtërore? *** Përgjigjja: Baza e filozofisë është te jomuslimanët dhe ajo nuk ka lidhje në fenë islame. Muslimanët e shek. IV duke tentuar ta bëjnë pjesë të islamit - filozofinë, i kanë shkaktuar dëme islamit dhe kjo është shkaktuar më së shumti...
Pyetja: Më ka vdekur babai dhe pastaj u martova me një djalë, por nuk bëmë dasëm të rregullt. Kam dëgjuar se nëse qëllon një fatkeqësi para një gëzimi është shenjë e keqe. A është e  vërtetë kjo? *** Përgjigjja: Së pari, duhet të kemi parasysh se këto gjëra janë pjesë e besëtytnive, të...
Pyetja: I lutem Allahut të ma mundësojë vdekjen sa më shpejt dhe të shpëtoj nga problemet që më kanë rënë mbi kokë! Së paku, unë e shoh këtë zgjidhje si rrugëdalje të vetme dhe qetësim për mua. Si qëndron ky veprim i imi në Islam, a lejohet të veproj në...
Pyetja: Kam shumë vesvese gjatë marrjes së abdestit dhe guslit. Më duket se vazhdimisht e prish, çfarë të bëj? *** Përgjigjja: Vesveset, siç i quajmë cytjet e shejtanit, janë metoda që përdor shejtani i mallkuar me qëllim të devijimit dhe humbjes së besimtarëve. Ai është armik i përbetuar i njeriut, nuk dorëzohet...
Pyetja: Nuk mundem të koncentrohem në asgjë, qoftë libër apo diçka tjetër. Nuk mund të vendos ende për diçka më me rëndësi. Ku qëndron problemi? *** Përgjigjja: Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin...

TRENDI I PYETJEVE