Wednesday, March 22, 2023
Pyetja: A është e saktë ajo që transmetohet në lidhje me xhinët se ata na shohin në dynja ndërsa ne nuk i shohim, kurse në botën tjetër ne do i shohim dhe ata nuk do na shohin? *** Përgjigjja: Ata na shohin dhe ne nuk i shohim. Kjo tregohet në Kuran: “Ai...
Pyetja: Unë jam arkitekt dhe jetoj në Amerikë. Më në fund arrita të doktoroj në inxhinieri në Britani. Para pak kohe m’u dha rasti të bëhem partner me një arkitekt amerikan për ta formuar një kompani arkite­kture në Amerikë. Por kjo lyp që unë të marr kredi nga ndonjë bankë....
Pyetja: Si mundem ta di se a po bëj gjënë e duhur? Nganjëherë ndihem larg nga qetësia e zemrës dhe Allahu, ndonëse fali 5 kohët e namazit dhe lexoj Kuran, bëj dhikër gjatë ditës dhe përsëri ndihem sikur po bëj diçka gabim. *** Përgjigjja: Kjo është diçka e natyrshme ngase imani i besimtarit...
Pyetja: Kam një biznes me kaligrafi në instagram. Për të marrur porosit kërkoj nga klientët të kontaktojnë në mesazhe private. Si t'ia bëj për të marrur porositë nga meshkujt? Website nuk kam ngase nuk kam buxhet të mjaftueshëm për të. *** Përgjigjja: Përderisa bisedoni vetëm për biznesin, nuk prishë punë. Por duhet ta...
Pyetja: Para gjumit i ngriti duart, i them 3 kuleudhat dhe fryejë në to pastaj fërkojë tërë trupin. Këtë e bëjë tre herë. Pastaj e recitoj suren Mulk dhe Ajetul Kursinë. Për të përmbyllur, e recitojë suren Kafirun sepse siç kam lexuar një hadith të mbron nga rënia në shirk....
Pyetja: A lejohet pjesëmarrja në ahengje të fejesave? *** Përgjigjja: Po, pa problem përderisa nuk ka të përfshirë ndonjë haram në to. Shembull nuk ka përzirje gjinish, muzikë, shkëmbim të unazave, etj. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A lejohet ta mbajmë breshkën si kafshë shtëpiake? *** Përgjigjja: Nuk ka ndonjë ndalesë në mbajtjen e breshkës si kafshë shtëpiake përderisa kjo është e ligjshme në shtetin tënd. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Jam e fejuar mirëpo i fejuari më ofendon shumë me fjalë fyese ndërsa unë jam një femër muslimane qe jam e mbuluar dhe fal namaz mirëpo durimit tim po i vie fundi andaj kërkoj një këshillë prej jush si t’ja bëj? A të vazhdoj të durojë ashtu si...
Pyetja: Kam dëgjuar se shpërblimi i leximit të Kuranit (10 shpërblime për çdo shkronjë) fitohet vetëm nëse personi që e lexon, e lexon edhe kuptimin e ajetit dhe e aplikon në jetën e tij, përndryshe nuk kemi shpërblim pa marrë parasysh se sa shumë lexojmë në arabisht. Po ashtu kam...
Pyetja: Si të veprojmë me ushqimin që na ngelet pasi të hajmë një vakt, shembull nëse mbetet edhe pak oriz pas një shujte a na duhet ta hamë edhe atë pjesë që të mos mbetet asgjë, apo bën ta lëmë? *** Përgjigjja: Nëse kanë mbetur edhe pak kokrra në këtë rast është më...

TRENDI I PYETJEVE