Wednesday, October 5, 2022
Pyetja: A lejohet ta mbajmë breshkën si kafshë shtëpiake? *** Përgjigjja: Nuk ka ndonjë ndalesë në mbajtjen e breshkës si kafshë shtëpiake përderisa kjo është e ligjshme në shtetin tënd. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Jam e fejuar mirëpo i fejuari im ka nis te me ofendoj shumë me fjalë fyese ndërsa unë jam një motër muslimane qe jam e mbuluar dhe fal namaz mirëpo durimit tim po i vie fundi andaj kërkoj një këshill prej jush si t’ja bej a duhet te...
Pyetja: Kam dëgjuar se shpërblimi i leximit të Kuranit (10 shpërblime për çdo shkronjë) fitohet vetëm nëse personi që e lexon, e lexon edhe kuptimin e ajetit dhe e aplikon në jetën e tij, përndryshe nuk kemi shpërblim pa marrë parasysh se sa shumë lexojmë në arabisht. Po ashtu kam...
Pyetja: Si të veprojmë me ushqimin që na ngelet pasi të hajmë një vakt, shembull nëse mbetet edhe pak oriz pas një shujte a na duhet ta hamë edhe atë pjesë që të mos mbetet asgjë, apo bën ta lëmë? *** Përgjigjja: Nëse kanë mbetur edhe pak kokrra në këtë rast është më...
Pyetja: A kanë hise në mashtrim punëtorët e ndërmarrjes nëse menaxheri i mashtron klientët? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Lejohet që i punësuari të bëjë ndonjë punë që të punësojë dikë tjetër për ta bërë atë punë me pagesë më të ulët, në mënyrë që të përfitojë nga diferenca në...
Pyetja: Pse gjatë verës shohim se shtohen cytjet dhe prekjet nga shejtanët? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Prej shkaqeve që shtohen shtohen cytjet dhe prekjet nga shejtanët gjatë verës, është se njerëzit janë më të pavëmendshëm nga urdhërave dhe ndalesave të Allahut dhe të...
Pyetja: Pse qajnë fëmijët e porsalindur? *** Përgjigjja: Në aspektin fetar siç na ka treguar Pejgamberi saws në hadith sahih se shejtani i ngacmon fëmijët e porsalindur duke i prekur në bel. Këtë e vepron me të gjithë fëmijët, me përjashtim të Merjemes dhe birit të saj. Transmetohet se kur ka lindur Isai...
Pyetja: Kam qenë e sëmurë 3 javë dhe nuk kam falur namaz, si ta kompenzojë atë? *** Përgjigjja: E keni lënë namazin për një kohë shumë të gjatë dhe nuk ka qenë e nevojshme, ngase nuk e di nëse do të arsyetoheni para Allahut. Për kohë kaq të gjatë nuk mundet të falesh...
Pyetja: A lejohet t'i përdorim çorapet e përditshmërisë si meste? *** Përgjigjja: Jo, nuk lejohet përpos nëse janë çorape të trasha të dimrit apo të lëkurës që janë enkas për meste. Përndryshe çorapet normale që i përdorim gjatë verës nuk i plotësojnë kushtet për t'u përdorur për meste. Dr. Shefqet Krasniqi
Pyetja: A mund të fali namaz nate edhe pas kohës së imsakut? *** Përgjigjja: Koha e namazit të natës është derisa të hyjë koha e namazit të sabahut. Ne e dimë se tek ne imsaku është pak më herët se sa të hyjë koha e namazit të sabahut, të paktën 20 minuta apo...

TRENDI I PYETJEVE