Wednesday, March 29, 2023
Pyetja: Pse gjatë verës shohim se shtohen cytjet dhe prekjet nga shejtanët? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Prej shkaqeve që shtohen shtohen cytjet dhe prekjet nga shejtanët gjatë verës, është se njerëzit janë më të pavëmendshëm nga urdhërave dhe ndalesave të Allahut dhe të...
Pyetja: Si t'i largojë mendimet që më vijnë në namaz? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Mendimet dhe cytjet në namaz i ndodhin thuajse çdo kujt, por duhet përpjekur dhe munduar fort t'i largojmë dhe ta rikthejmë vëmendjen e plotë në namaz. Transmetohet se Uthman...
Pyetja: Kam dyshime në fe por jo me dëshirën time dhe mundohem vazhdimisht t'i luftoj. A e kam gjynah? *** Përgjigjja: Kemi dy pjesë, e para "Kam dyshime" dhe e dyta "Mundohem t'i luftojë". Fakti se keni dyshime por jo me dëshirën tuaj duhet ta kuptoni si diçka normale mirëpo edhe kjo është...
Pyetja: Si ta shtojmë mendimin pozitiv për Allahun në kohën e sprovave? *** Përgjigjja: Kjo është një pytje shumë e rëndësishme, ngase është problem që secili prej nesh mund të ballafaqohet me të. Kush nga ne nuk kalon nëpër kriza? Kush nga ne nuk kalon nëpër telashe të ndryshme? Kush nga ne nuk...
Pyetja: A është e lejuar të fërkosh stomakun për të patur fëmijë? *** Përgjigjja: Fërkimi i stomakut për të patur fëmijë nuk ka ndonjë bazë në sunetin e të Dërguarit të Allahut, ﷺ, e as në traditën e të parëve tanë të devotshëm (es-selefu salih), por për një gjë të tillë nuk dëshmojnë...
Pyetja: Si të arrijmë ta zbusim temperamentin e të jemi të butë? *** Përgjigjja: Së pari, duhet ta lusësh Allahun që të ta përmirësojë sjelljen, moralin, raportet me të tjerët etj. Besimtari për çdo gjë që dëshiron ta përmirësojë në veten e tij duhet ta lusë Allahun ngase suksesi është në Dorën e...
Pyetja: A lejohet operimi i veshëve, nëse janë të mëdhenj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut, përshëndetjet, lëvdatat të Dërguarit të Tij, Muhamedin ﷺ. Sa i përket operacioneve zbukuruese për të zvogëluar ndonjë organ të trupit, sepse ai është i madh, atëherë, ashti siç e kemi thënë disa herë se, operacionet zbukuruese lejohen...
Pyetja: Unë jam një i ri musliman. Ndjej frikë nga njerëzit në përgjithësi dhe kjo më bën introvert deri në atë masë sa ndonjëherë mund të kem të drejtë për diçka por nuk e kërkoj sepse kam frikë. Zakonisht i shmang njerëzit sepse kam frikë se ata mendojnë keq...
Pyetja: Përse njeriu i cili lexon libra filozofik ballafaqohet me probleme shpirtërore? *** Përgjigjja: Baza e filozofisë është te jomuslimanët dhe ajo nuk ka lidhje në fenë islame. Muslimanët e shek. IV duke tentuar ta bëjnë pjesë të islamit - filozofinë, i kanë shkaktuar dëme islamit dhe kjo është shkaktuar më së shumti...
Pyetja: Më ka vdekur babai dhe pastaj u martova me një djalë, por nuk bëmë dasëm të rregullt. Kam dëgjuar se nëse qëllon një fatkeqësi para një gëzimi është shenjë e keqe. A është e  vërtetë kjo? *** Përgjigjja: Së pari, duhet të kemi parasysh se këto gjëra janë pjesë e besëtytnive, të...

TRENDI I PYETJEVE