Pyetje: Shejh! Ndodhë që njeriut t’i vijnë disa dyshime e dilema, -qofshin ato prej paditurisë apo cytjeve të shejtanit-, e sidomos në atë çfarë ka të bëjë me besimin. A ndëshkohet muslimani për këtë dyshime e dilema?! Përgjigje: Së pari, Muhamedi, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, ka thënë: ”Allahu nuk do t’i marrë në...
T’i lutemi Allahut të na mbrojë nga shejtani, duke thënë: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ. E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm. Të thërrasim ezanin. Të bëjmë dhikrin ditor dhe të lexojmë Kuran. Seid el Kahtani – MBUROJA E MUSLIMANIT – (Dhikri i Kuranit dhe Sunetit) Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi). Shih dhe ajetet 98-99 të sures El-Mu’minun. Buhariu dhe Muslimi. Pejgamberi...
Pyetje: Selam alejkum kam nje pytje per nje shoqe se une nuk po di se me keshillu. Fjala esht se ajo po me tregon se po ka probleme me mendime (qe po ka problem me shirk e si e dim na se nese bjen ne shirk shirku nuk te...
Pyetje: Cili është trajtimi për personin i cili vuan nga ankthi, depresioni, pikëllimi, dhe sëmundjet psikike, dhe cili është trajtimi i shqetësimit, vesveseve, syrit të keq dhe magjisë? Allahu ju ruajt. Përgjigje: Kjo futet në dy kategori. Ai ose vuan nga një sëmundje psikike dhe në këtë rast duhet të konsultohet me...
بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: Personat që janë të sëmurë me skizofreni, gjykojnë sipas asaj që ju paraqitet. Për shembull mendojnë se dikush i ndjek dhe se një person i ka bërë magji. Në të vërtetë asnjëra nuk është e saktë, por ashtu i duket. A marrin gjynah për akuzat...
Pyetje: Çfarë lutje të themi për të shpëtuar nga vesveset e shejtanit? Përgjigje: Njeriu lutet me ato lutje që ia mundëson Allahu, si për shembull: “O Allah! Më mbrojë dhe më ruaj nga shejtani”, “O Allah! Më ndihmo të të përmend, të të falënderoj dhe të të adhuroj ashtu siç është më...
Pyetje: Më ndodhin disa dyshim në lidhje me pastërtinë dhe namazin, kështu që unë kërkojë këshilla lidhur me këtë? Përgjigje: Motra ime, vesveset lidhur me pastërtinë dhe namazet janë vesvese satanike dhe një lloj çmendurie. Kështu që ti duhet ti japësh fund këtyre dhe të mos priresh drejt këtyre imagjinatave. Ndërsa lidhur me...
Falënderimi i takon Allahut… Ajo që është përmendur nga problematika e pyetësit që frikohet nga përfundimi, i them atij: Përgëzohu se nuk do të ketë tjetër vetëm se përfundim të mirë, ngase këto cytje që sulmon shejtani besimtarët, që të destabilizon besimin e shëndoshë në zemrat e tyre, t’i fus...
Unë jam pjestar i një familje dhe kam motra e vëllezër të tjerë. Unë përdor një përgjues që inçizon, me qëllim që ti paraprijë të keqes, sepse me këtë mënyrë kam arritur të largoj shumë dëme! Si mendoni për këtë, sepse edhe familja nuk di gjë për përgjuesin? Kjo pyetje...
Pyetje: Si mund të largohet ankthi dhe frika ndaj tij? Përgjigje: Falendërimi i takon Allahut që na ka udhëzuar në fenë e Tij Islamin Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi Profetin tonë Muhamed, mbi familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë atë derin në Ditën e...

TRENDI I PYETJEVE