Dhurata për shkak të borxhit?

Pyetja: Një afarist me të cilin njihem prej disa vitesh dhe kam pasur bashkëpunime tregtare me të, tani më kërkon një borxh për investim dhe zhvillim të mëtutjeshëm të biznesit të tij. Përveç kësaj, ai më premton se gjatë kthimit të borxhit, do të më dhurojë një përqindje të caktuar...

Dembelia në faljen e namazit

Pyetje: Si ta forcoj imanin një i ri pasi është i prekur prej veseve të shumta dhe namazin e falë pa përkushtim dhe me dembeli? Përgjigje: Të gjitha këto vijnë si pasojë e paqëndrueshmërisë së imanit në zemër. Ka shumë udhëzime e ndër udhëzimet më të mira është dituria si:...
Kam frikë nga vdekja, dënimi dhe më vijnë dyshime prej shejtanit!! Jam një vajzë 25 vjeçare, e mbuluar, kujdesem për namazet, lexoj Kuranin, mirëpo ka kohë që unë ankohem, saqë vetëm kur të zgjohem nga gjumi filloj të kujtoj xhehenemin, se në fund unë do të vdes, e rrugëtimi im...
Pyetja:  Kam një pyetje që më vjen shpesh në mendje dhe nuk mund të gjej asnjë përgjigje për të. Cili është kuptimi i hadithit që thotë: “O robërit e Mi, unë ia kam ndaluar Vetes padrejtësinë”? Nëse Allahu i Lartësuar, ia ka ndaluar Vetes padrejtësinë, atëherë përse nuk ndan furnizimin...
Pyetja: Gjatë një prej ecjeve midis Safa dhe Mervas, ndërsa bëja Sajin , unë eca prapa për afërsisht katër hapa në mënyrë që të flisja me vajzat e mia. Cili është vendimi për umren time? Çfarë duhet të bëj, duke parë se jam kthyer në Medine? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Të ecësh...
Pyetja: Cila është radha e rëndësisë së akteve të adhurimit? Mësova nga një kasetë islame se shejtani ka kurthe, njëra prej të cilave është se ai fillon duke u përpjekur ta bëjë atë person jobesimtar; nëse ai nuk mund ta bëjë këtë, ai përpiqet ta bëjë atë të mos falet;...
Pyetja: A është e vërtetë që Ademi (paqja qoftë mbi të) zbriti në Indi dhe se Hava zbriti në Xhedde? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ajo që vërtetohet përfundimisht në Kur'anin Famëlartë është se Ademi dhe Hava (paqja qoftë mbi ta) zbritën nga Xheneti në tokë pasi hëngrën nga pema. Allahu thotë: "Po djalli...
Pyetja: Pse gjatë verës shohim se shtohen cytjet dhe prekjet nga shejtanët? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Prej shkaqeve që shtohen cytjet dhe prekjet nga shejtanët gjatë verës, është se njerëzit janë më të pavëmendshëm nga urdhërave dhe ndalesave të Allahut dhe të Pejgamberit...
Pyetja: Si t'i largojë mendimet që më vijnë në namaz? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Mendimet dhe cytjet në namaz i ndodhin thuajse çdo kujt, por duhet përpjekur dhe munduar fort t'i largojmë dhe ta rikthejmë vëmendjen e plotë në namaz. Transmetohet se Uthman...
Pyetja: Kam dyshime në fe por jo me dëshirën time dhe mundohem vazhdimisht t'i luftoj. A e kam gjynah? *** Përgjigjja: Kemi dy pjesë, e para "Kam dyshime" dhe e dyta "Mundohem t'i luftojë". Fakti se keni dyshime por jo me dëshirën tuaj duhet ta kuptoni si diçka normale mirëpo edhe kjo është...

TRENDI I PYETJEVE