Pyetja:

A do të ndëshkohemi për mëkatet të cilat i kemi kryer dhe nuk e kemi ditur ndalesën për to?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Nëse keni kryer mëkate për të cilat nuk e kemi ditur ndalesën, atëherë shpresohet të mos gjejmë ndëshkim për to. Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu nuk e obligon asnjë njeri përtej mundësisë së tij, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi. “Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë!”

Shejh Asim el Hakim