Pyetja:

Nëse nuk di shumë Kuran përmendsh, a më lejohet të lexojë nga telefoni im në namazet vullnetare?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Po, të lejohet të lexosh Kuran nga mus’hafi apo telefoni, në namazet tuaja vullnetare.

Shejh Asim el Hakim

Comments are closed.