Pyetja:

A e prish namazin qeshja dhe buzëqeshja në namaz?

***

Përgjigjja:

Imam ibn Kudame ka thënë: “Ibn el-Mundhir tha: ‘(Dijetarët) janë pajtuar njëzëri se e qeshura e prish namazin, ndërsa shumica e dijetarëve kanë thënë se buzëqeshja nuk e prish.” [1]

Shejh el-Islam ibn Tejmije ka thënë: “Sa i përket buzëqeshjes, kjo nuk e prish namazin. Por, nëse personi qeshet (nxjerr zë pandërprerë) në namaz, e prish namazin.” [2]

Neveviu ka thënë: “Qëndrimi ynë është se buzëqeshja në namaz nuk ndikon në të.” [3]

—————————–

[1] Mugni, pjesa 1, fq. 394

[2] Fetawa el- Kubra, pjesa 2, fq. 227

[3] Mexhmu, pjesa 4, fq. 22