Pyetja:

Cili është gjykimi në lidhje me veshjen e pantollave? A është obligim që ato të jenë sipër kyçeve të këmbës?

***

Përgjigjja:

Veshja e pantollave lejohet, nëse ato nuk janë të ngushta. Lejohet (veshja e tyre), nëse nuk janë poshtë kyçeve të këmbës si dhe lejohet nëse nuk ka përngjasim me jobesimtarët (në veshjen e tyre). Por, nëse ndonjë prej këtyre kushteve bie, atëherë nuk lejohet veshja e tyre.

Shejh Ali el Halebij, “El Haxh Ahkamuhu ve kejfijetih”

Përktheu: Xhabir Sheme