Friday, May 20, 2022
Pyetja: A është e detyrueshme marrja e abdesit gjatë recitimit dhe prekjes së Kuranit të përkthyer, për shembull kur është edhe teksti arab po ashtu edhe përkthimi në anglisht (apo gjuhë tjetër) në një vend? *** Përgjigjja: Jo, abdesi nuk është i detyrueshëm për këtë pasi nuk konsiderohet si mus'haf (Kuran). Shejh Asim El...
Pyetja: Ata që shikojnë filma në kinema duke blerë bileta po ashtu abonimi në netflix etj., a konsiderohet si shpenzim parash për haram në këtë rast? *** Përgjigjja: Sigurisht! ata do të merren në pyetje për të gjitha këto në Ditën e Gjykimit. Shejh Asim El Hakim  
Pyetja: Cili është vendimi islam për mbajtjen e një makinerie që gdhend në kristal dhe përdorimin e saj për të fituar para, pasi unë jetoj në një vend jashtë Mbretërisë Saudite me qëllim të kërkimit të mundësive të biznesit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse imazhi është i lejueshëm, si p.sh....
Pyetja: Si bëhet sevi sexhdja, nëse gabon gjatë namazit? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri...
Pyetja: Nëse jemi në xhami duke falur namazin farz dhe dikujt i bie të fikët si duhet të reagojmë ne? *** Përgjigjja: Në rast se ndodh kështu nuk duhet që të gjithë të prishin namazin, namazi duhet vazhduar të falet. Por gjithashtu nuk duhet as që të vazhdojnë të falen të gjithë, andaj...
Pyetja: Kur të fillojmë me dorën e djathtë, e kur me të majtën? *** Përgjigjja: Imam Neveviu (Allahu e pastë mëshiruar!) ka thënë: “Kjo është rregull e vazhdueshme në ligjin islam: Çfarë ka të bëjë me çështjen e nderimit dhe respektit, si fjala vjen: të veshësh rroba, shallvare, meste, hyrja në xhami,...
Pyetja: A lejohet të shkojmë në xhami për Bajram nëse jemi me menstruacione? *** Përgjigjja: Po, lejohet. Shko në xhami, prezanto në këtë mbledhje të madhe të muslimanëve. Natyrisht nuk falesh por prezanto në këtë mirësi të madhe. Zejd Bardhoshi
Pyetja: A i lejohet puna si infermiere motrës muslimane me mbulesë në Gjermani? A i lejohet shoqërimi me femra katolike? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Pikë së pari, përzierja mes meshkujve dhe femrave, në çfarëdo vendi qoftë, është prej gjërave të ndaluara në fenë Islame, për shkak të pasojave të mëdha...
Pyetja: Është dikush që punon në biznes në qytetin tonë. Nëse kupton se ka një lloj mallrash, çmimi i të cilit ka filluar të përmirësohet në treg, ai blen çdo gjë të atij lloji të mallit në treg dhe kontrollon çmimin e tij duke e rritur atë. Cili është vendimi...
Pyetja: A është e nevojshme, pas prerjes së thonjve apo rruajtjes së flokëve, t'i varrosim ato? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ju nuk keni pse t'i varrosni ato. Nëse i varrosni, kjo është e mirë, por nëse nuk e bëni këtë, nëse do Allahu, nuk keni asnjë mëkat. Ka hadithe që...

TRENDI I PYETJEVE