Friday, May 20, 2022
Pyetja: A konsiderohet teprim në shpenzime blerja e parfumit të shtrenjtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Parfumet dhe aromat janë ndër kënaqësitë dhe stolitë e kësaj bote. Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) deklaroi se ata ishin bërë të dashur për të nga gjërat e kësaj bote. Transmetohet nga Enes...
Pyetja: A është e nevojshme, pas prerjes së thonjve apo rruajtjes së flokëve, t'i varrosim ato? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ju nuk keni pse t'i varrosni ato. Nëse i varrosni, kjo është e mirë, por nëse nuk e bëni këtë, nëse do Allahu, nuk keni asnjë mëkat. Ka hadithe që...
Pyetja: A lejohet të vishen pantollona të ngushtë kur jemi vetëm para gjinisë femrore dhe cili është avreti për femrat para femrave të tjera? *** Përgjigjja: Femra muslimane duhet të kujdeset që gjatë gjithë kohës veshja e saj të reflektoj moralin e saj, devotshmërinë e saj, kujdesin e saj se si duket para...
Pyetja: A mund të përdorim parfum me përqindje të lartë alkooli dhe të falemi me të? A e prish abdesin apo namazin? *** Përgjigjja: Nuk ka problem pasi parfumet me bazë alkooli lejohen të përdoren pavarësisht nga përqindja e tyre e alkoolit. Kjo nuk e prishë abdesin dhe as nuk ka ndonjë ndikim...
Pyetja: A lejohet lyerja e thonjëve gjatë Ramazanit? *** Përgjigjja: Lyerja e thonjëve nuk ka të bëjë me agjërimin por me abdesin dhe pastërtinë. Domethënë nuk pranohet abdesi nëse keni thonjët e lyer pasi nuk mundet uji të depërtoj tek thonjët. Gjithashtu ka të bëj edhe me atë se nëse ju i lyeni...
Pyetja: A lejohet anëtarëve të familjes me u dhënë si dhuratë veshje mirëpo atë veshje që ato e mbajnë shembull pantollona ose maica me krahë të shkurtëra që ato i veshin edhe jashtë dhe janë në moshë që normalisht në islam nuk lejohet, mirëpo ato nuk duan tesha tjera. A...
Pyetja: A llogariten edhe topuzët (flokët pungjë) e ulët si gunga deveje, sepse disa femra muslimane me flokë të gjata e kanë më të përshtatshme t'i lidhin flokët nën shami në një topuz të ulët sesa t'i bëjnë ato në një gërshet të gjatë? *** Përgjigjja: Më e mira është të bëhen gërsheta...
Pyetja: A i lejohet mashkullit musliman të mbaj zingjirë dhe byzylykë prej argjendi? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi Muhamedin, ﷺ. Mashkullit musliman i lejohet të mbaj unazë argjendi dhe jo zingjirë e byzylykë. Pejgamberi ﷺ i ka mallkuar meshkujt të cilët përngjasojnë me vepra e dukje...
Pyetja: Cilat janë rregullat e veshjes? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Veshja e muslimanit duhet të jetë konform dispozitave islame dhe nuk duhet përngjasuar me veshjet e jomuslimanëve. Veshjen e rrobave muslimani duhet ta bëjë duke filluar me anën e...
Pyetja: Cili është shpërblimi për edukimin ndaj vajzave? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. I Dërguari i Allahut, ﷺ, ka thënë: "Kush i posedon tre vajza dhe është i butë ndaj tyre, i furnizon ato, i edukon ato dhe i marton...

TRENDI I PYETJEVE