Pyetja:

Shfaqja e mërzisë në ditën e Ashurës a është në kundërshtim të sunetit së Profetit ﷺ?

***

Përgjigjja:

Shejh Ibn Uthejmini ka thënë: “Shfaqja e mërzisë apo gëzimit në këtë ditë (Ashures), të dyja janë në kundërshtim të Sunetit (traditës) së Profetit ﷺ dhe nuk transmetohet nga i Dërguari i Allahut ﷺ për këtë ditë, përveç agjërimit.”

“Fetaua”, 2/297