Monday, December 6, 2021

Ku është Allahu?

Pyetje: “Kur disa pyeten se ku është Allahu, ata përgjigjen se Ai është kudo. Cila është përgjigjja e saktë për këtë pyetje me dëshmi nga Sheriati?” *** Përgjigje: “Është e detyrueshme për këdo që pyetet se ku është Allahu, që t’i japë të njëjtën përgjigje si robëresha që i dha të Dërguarit të...
Pyetja: A konsiderohet betim të betohesh në emra të tjerë pos Allahut? *** Përgjigja: Betimi në diçka tjetër pos Allahut është i ndaluar, ngase nëpërmjet aktit të betimit ne shfaqim madhërimin e atij për të cilin betohemi, kurse madhërimi është adhurim, prandaj adhurimi nuk i bëhet askujt tjetër pos Allahut xh.sh.. Pejgamberi ﷺ...
Pyetja: A mund të përshkruhet Allahu si komplotues dhe mashtrues, si në ajetet: "Ata po komplotonin, por dhe Allahu, po ashtu, po komplotonte "? *** Përgjigja: Shejh Saʹdi në tefsirin e tij, shkruan: ʺPërshkrimi më i lartë nënkupton cilësi të përsosura. Cilësitë janë tre llojesh: 1‐ Cilësi të përsosura, në të cilat sʹka kurrfarë të metash....
Pyetje: Si ka qenë fjala “Allahu Ekber” moto e myslimanëve të pare dhe a ka vazhduar të influencojë tek myslimanët ashtu siç ka influencuar tek të parët? **** Përgjigja: Me emrin e Allahut Mëshiruesit, falënderimi i takon vetëm Atij. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin për profetin a.s. Disa fjalë madhështore mund ta...
Pyetja: Selam alejkum ue rahmetullahu ue berekatuhu! Kam dy pyetje: 1. Çfarë kuptimi kanë këto fjalë: “Allahu teala dhe Allahu aze ve xhel” 2. Kam dëgjuar se Zoti rri mbi Arsh, por çka është Arshi? **** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen,...
Pyetje: A është i saktë parimi "Si do që ta imagjinosh Allahun, Ai është ndryshe nga të imagjinuarit"? **** Përgjigje: Kuptimi i kësaj është i saktë. Allahu është gjithmonë ndryshe nga ajo që ti mendon dhe që mund ta imagjinosh. Ai është më i Madh se çdo gjë tjetër. Askush nuk mund ta...
Pyetje: Në Kuran përmendet se Allahu i Madhëruar qëndron mbi Arsh. Ky ajet, a është në kuptimin figurativ, apo Allahu i Madhëruar qëndron vërtet mbi Arsh? Përgjigjja: Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! Cilësia hyjnore e istiuasë (ngritjes, lartësimit, ngjitjes, qëndrimit...
Pyetje: Cili është mendimi i imam Ebu Hanifes lidhur me pohimin se Allahu i Madhëruar është lartë të gjitha krijesave të Tij dhe më në veçanti mbi istiuanë (qëndrimin / ngritjen) e Allahut mbi Arsh. Përgjigjja: Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të...
Pyetje: A ka ndonjë argument që vërteton se Allahu është trup? Zoti më faltë nëse është pyetje e gabuar, por nëse nuk mësohet besimi, ma merr mendja se nuk vlen adhurimi. Përgjigjja: Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! Realiteti qëndron se çdo pyetje që...
Pyetje: EMRI HYJNOR-DHUL XHELAALI UEL IKRAAM Cili është kuptimi i thënies “Ja Dhel Xhelaali Uel Ikraam” dhe a është në rregull që kjo thënie të thuhet shpesh?  Përgjigjja: EMRI HYJNOR-DHUL XHELAALI UEL IKRAAM Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! Thënia “Ja Dhel Xhelaali Uel Ikraam /...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon