Monday, December 6, 2021

Përse u krijua njerëzimi?

Pyetja: Përse u krijua njerëzimi? *** Përgjigja: Së pari: Një nga atributet më të mëdha të Allahut është Urtësia, dhe një nga emrat e Tij më të mëdhenj është El-Hakim ( i Urti). Ai asgjë nuk e ka krijuar kot, i Lartësuar dhe i pa të meta është Allahu. Ai i krijon gjërat për arsye...
Pyetja: A konsiderohet betim të betohesh në emra të tjerë pos Allahut? *** Përgjigja: Betimi në diçka tjetër pos Allahut është i ndaluar, ngase nëpërmjet aktit të betimit ne shfaqim madhërimin e atij për të cilin betohemi, kurse madhërimi është adhurim, prandaj adhurimi nuk i bëhet askujt tjetër pos Allahut xh.sh.. Pejgamberi ﷺ...
  Mendime të thella lidhur me Allahun xheleshanuhu I nderuar hoxhë! Nganjëherë futem në mendime të thella lidhur me Allahun xh.sh.. Çfarë duhet të bëj atëherë? Përgjigjja: Kësaj i thonë cytje nga shejtani i mallkuar, ves ose ngacmim. Këtë e bën i mallkuari ngase e di që muslimani nuk kthehet nga Islami...
  Kuptimi i emrit Xhelil dhe emërtimi i fëmijëve me këtë emër 151. I nderuar hoxhë! Emri Xhelil a është emër i Allahut dhe a lejohet t’i emërtojmë fëmijët me këtë emër? Përgjigjja: Emri Xhelil bën pjesë në mesin e 99 emrave të bukur të Allahut, sipas mendimit të shumë ulemave. EL-XHELIL – do...
Pyetja: A lejohet të përdorim emrin "Perëndi"? Përgjigja: Emri 'Perëndi', përdoret për emrin e Allahut apo Zotit dhe nuk është në kundërshtim me besimin islam, vetëm nëse ka për qëllim diçka tjetër atëherë nuk lejohet. Bedri Robaj
Pyetje: Çfarë do të thotë fjala Allah? *** Përgjigje: Kjo do të thotë Ai që meriton të hyjnohet dhe të adhurohet nga të gjitha krijesat. Imam Muhamed bin Abdul-Vehab (Allahu e mëshiroftë!) Burimi: “50 pyetje dhe përgjigje në Çështje të Besimit” faqe 10
Pyetje: Si ka qenë fjala “Allahu Ekber” moto e myslimanëve të pare dhe a ka vazhduar të influencojë tek myslimanët ashtu siç ka influencuar tek të parët? **** Përgjigja: Me emrin e Allahut Mëshiruesit, falënderimi i takon vetëm Atij. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin për profetin a.s. Disa fjalë madhështore mund ta...
Pyetje: Cili është kuptimi i thënies “Ja Dhel Xhelaali Uel Ikraam” dhe a është në rregull që kjo thënie të thuhet shpesh? Përgjigjja: Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! Thënia “Ja Dhel Xhelaali Uel Ikraam / O Zotëruesi (Merituesi) i Madhështisë dhe...
Pyetje: EMRI HYJNOR-DHUL XHELAALI UEL IKRAAM Cili është kuptimi i thënies “Ja Dhel Xhelaali Uel Ikraam” dhe a është në rregull që kjo thënie të thuhet shpesh?  Përgjigjja: EMRI HYJNOR-DHUL XHELAALI UEL IKRAAM Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! Thënia “Ja Dhel Xhelaali Uel Ikraam /...
Pyetja: Cilat janë llojet e tewhidit dhe cili është definicioni për çdonjërin? Përgjigja: Teuhidi është tre llojesh: teuhidi er‐rububije, teuhidi el‐ilahije dhe teuhidi el‐esma ue sifat. Teuhidi er‐rububije është veçimi i Allahut me krijim, me furnizim, me dhënien e jetës dhe marrjen e saj, dhe me të gjitha llojet e zotërimit dhe...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon