Çfarë do të thotë fjala e Profetit alejhi selam për Allahun e madhëruar: «Allahu nuk fle dhe as i takon Atij të flejë» Kjo fjalë është pjesë e një hadithi të Profetit alejhi selam në të cilin ai njofton rreth disa cilësive të Allahut, Zotit të botëve. Ai...
▪️  Fjala El-Hamdulilah është lavdërim për Allahun e madhëruar me kuptim: Lavdi Allahut! ▪️ Allahu lavdërohet me të për çdo gjë, e mirë qoftë ajo apo e keqe dhe është prej nënshtrimit të plotë të njeriut para vullnetit të Zotit të Tij. ▪️ Aishja radijAllahu anha tregon se Profeti sal-lAllahu alejhi...

Si ta njoh Zotin?

Pyetje: Si e njeh Zotin tënd? Përgjigje: Unë e njohë atë përmes shenjave të Tij dhe krijesave të Tij. Prej shenjave të Tij janë nata, dita, dielli dhe hëna. Ndër krijesat e tij janë shtatë qiejt dhe shtatë tokët. Argument për këtë është se Allahu ka thënë: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ...
Tekbiri (Thënia Allahu ekber- اللَّهُ أَكْبَرُ) Tekbiri ka pozitë madhështore në fenë e Allahut dhe shpërblimi për të tek Allahu është shumë i madh. Janë tekstet e shumta që na nxisin për të bërë tekbir. Allahu thotë: “…madhëroje Atë, duke ngritur lart madhështinë Tij!” Isra 111; dhe thotë: “që ju ta madhëroni Allahun”, Haxh 37; dhe: “dhe...
Vlera dhe domethënia e hawkales (Thënia La hawle we la kuwwete il-la bil-lah- لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ) Prej fjalëve madhështore me të cilat e përmendim Allahun, është edhe fjala La hawle we la kuw-wete il-la bil-lah (nuk ka ndryshim dhe forcë veçse me Allahun). Në disa hadithe, kjo fjalë ka...

Kush është Zoti yt?

Kush është Zoti yt? “Nëse të thuhet: Kush është Zoti yt? Thuaj: Zoti im është Allahu i Cili përkujdeset për mua, Ai më ka krijuar (dhe përkujdeset për të gjitha krijesat me mirësitë e Tij.” Ai është dhuruesi i të gjitha mirësive që kanë robërit e Tij. Allahu thotë: ’’Çdo mirësi që...
Çka duhet të besosh patjetër? Ato që duhet besuar patjetër janë gjashtë shtyllat e njohura të imanit: Besimi në Allahun, melaiket, librat, pejgamberët, ringjalljen dhe caktimin e Allahut.   Allahu (azzevexhel) katër prej tyre i përmendi në një ajet duke thënë: “I Dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të...
Thotë Ibn Uthejmini: “Kush i mëson ato” nuk don të thotë vetëm t’i shkruash ato në një fletë dhe t’i përsëritësh deri t’i mësosh përmendësh, por don të thotë: T’i mësosh përmendësh, t’ua mësosh kuptimin dhe ta adhurosh Allahun me ato emra. (Fetava ve rasail 1/74)   Hoxhë Omer Bajrami    
Pyetje: Pse ligji i shkakësisë (shkak-efekt) nuk vlen edhe për Krijuesin? Ose, me fjalë të tjera, kush e krijoi Krijuesin? Përgjigje: Së pari, ligjet e qenieve të krijuara nuk vlejnë për Krijuesin; ky është një fakt i vetëkuptueshëm. Përndryshe, do të mund të thoshim edhe: "Kush e ka gatuar kuzhinierin?" Kush...
Pyetje: Kur'ani thotë se Allahu është i Gjithëmëshirshëm. Në një vend tjetër thuhet se Allahu dënon rreptë. A është Allahu i mëshirshëm apo hakmarrës? Përgjigje: Nëse Allahu per Vete thotë se është er-rahmanur-rahim - Gjithëmëshirshëm dhe Meshirplotë, përse Ai dënon rreptë? Dikush e paramendon Zotin si të ashpër e hakmarrës......

TRENDI I PYETJEVE