Pyetje: Kështu, përderisa popujt kanë pasur lajmëtarët e tyre atëherë si ka mundësi që popujt humbën rrugën e drejtë, madje shumicës së tyre nuk u njihet në historinë e tyre ndonjë gjurmë profeti? Përgjigje: Allahu i madhëruar ka njoftuar disa herë në Kuran se në çdo popull ka pasur të dërguar,...
Pyetja: Kur fle natën, gjithmonë shoh ëndrra të frikshme, mrekulli e gjëra të mbinatyrshme që ndodhin, të cilat gjithherë më shqetësojnë dhe më frikësojnë. Prandaj, çfarë më këshilloni mua të bëj, apo çfarë të them para se të fle, në mënyrë që këto ëndrra shqetësuese të më largohen? Përgjigja: Para se të...

Si e njeh Zotin tënd?

Pyetje: “Si e njeh Zotin tënd?” Përgjigje: “Unë e njohë atë përmes shenjave të Tij dhe krijesave të Tij. Prej shenjave të Tij janë nata, dita, dielli dhe hëna. Ndër krijesat e tij janë shtatë qiejt dhe shtatë tokët. Argument për këtë është se Allahu ka thënë: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ...
Kuptimi i frazës لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بٍالله – La haule ue la kuvete il-la bil-Lah Fraza: لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بٍالله “La haule ue la kuvete il-la bil-Lah” (Nuk ka lëvizje e as forcë pa ndihmën e Allahut), mund të nënkuptojë dy gjëra: E Para: Me këtë, ne shprehim...
Përgjigje: Elhamdulilah. Ngaqë kush e pranon këtë fe faktikisht i dorëzohet Allahut, subhanebu ne teala, e dorëzon veten e tij dhe vepron gjithçka që ka urdhëruar Allahu dhe i Dërguari i tij, salallahu alejhi ue selem, prej dispozitave dhe largohet nga të gjitha ndalesat që i ka ndaluar Allahu...
Pyetje: Cilat janë kushtet e dëshmisë “Nuk ka të adhururar tjetër me të drejtë pos Allahut” dhe a mjeftohet vetëm thënia e saj me gojë pa e kuptuar atë, e çka rrjedhon prej saj?  Përgjigje: Dëshmia është fjala më e mirë, ajo është baza e fesë dhe themeli i saj. Ajo është...
Njeriu, që i beson Allahut Fuqiplotë dhe ka kuptuar bindshëm ekzistencën e Tij në këtë botë, duhet të kuptojë e të mësojë se çfarë kërkon Zoti Krijues prej tij. Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: "Mos vallë, menduat se j'u krijuam kot dhe nuk do të ktheheshit te Ne...
Ibn El-Kajim në librin Bedaiul-Feuaid duke përmendur disa rregulla në lidhje me dyshimet në veprimet e adhurimeve thotë: Nëse dikush dyshon se ka falur tre apo katër rekate? Ai duhet të marrë për bazë të sigurtën (më të paktë) dhe të lejë dyshimin me përjashtim të dy rasteve: 1- Kur dyshimi...
Çfarë do të thotë fjala e Profetit alejhi selam për Allahun e madhëruar: «Allahu nuk fle dhe as i takon Atij të flejë» Kjo fjalë është pjesë e një hadithi të Profetit alejhi selam në të cilin ai njofton rreth disa cilësive të Allahut, Zotit të botëve. Ai...
Lutja dhe besimtari ▪️Lutja apo duaja përmban disa domethënie të cilat i pëlqen Allahu Zoti i botëve, si:- Lutja është madhërim për Allahun dhe pohim i fuqisë së Tij- Lutja është nënshtrim i robit dhe shprehje e pamundësisë së tij- Lutja është dorëzim tek Allahu dhe mbështetje tek Ai.Prandaj jemi...

TRENDI I PYETJEVE