Wednesday, May 31, 2023
Pyetja: Nëse jeni adoleshent ose fëmijë dhe kryeni vetëvrasje ku do të shkonit. *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Vetëvrasja është një mëkat i madh. Pejgamberi ﷺ ka thënë se ai që bën vetëvrasje do të dënohet me diçka të tillë me të cilën ka vrarë veten. Së dyti: Ka shenja të njohura të pubertetit...
Pyetja: Si duhet trajtuar një djalë që është i pabindur ndaj prindërve të tij? Si duhet të sillen me djalin që kërcënon se do të vrasë nënën dhe sfidon prindërit e tij dhe e akuzon motrën për shthurje dhe zina, shkakton skandal në familjen e tij dhe gjithmonë debaton me...
Pyetja: Motra ime u martua me një burrë dhe ka pasur disa probleme, ndër të cilat më e rënda është se ai nuk fal namaz dhe e rreh gruan e tij. Ajo u divorcua nga ai me khul, sepse ai e rrahu. Për fat të keq ajo ka një vajzë...
Pyetja: Disa njerëz e emërtojnë fëmijën e tyre "Laysa" (që do të thotë "nuk është") me arsyetimin se çdo fjalë në Kur'an mund të jetë një emër për një fëmijë për sa kohë që nuk ka një kuptim të keq. Cili është mendimi juaj për këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ajo që...
Pyetja: Si duhet trajtuar ata fëmijë që e kanë një dozë më të lartë të nervozës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Rritja e fëmijëve në përgjithësi, e vajzave në veçanti, kërkon ndihmë të madhe nga Allahu xh.sh. Në kohët e lashta thuhej: Prindërit duhet t'i disiplinojnë fëmijët e tyre, por drejtësia vjen nga...
Pyetja: Kur lëndohet fëmiu fizikisht apo psiqikisht para nënës, çfarë mëkati ka nëna? *** Përgjigjja: Në asnjë rrethanë, në asnjë mënyrë nuk guxon askush në këtë dunja që fëmijun ta trajtojë në atë mënyrë që fëmiu të marr ankth, traumë, që fëmiu të tmerrohet. Kjo është krim në psikologji, është krim ndaj një...
Pyetja: Cili është gjykimi i transplantimit të mitrës dhe vezoreve? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut. Së pari: Nuk ka asgjë të keqe me transplantin e mitrës për një grua që ka humbur mitrën e saj ose nuk është në gjendje të lindë fëmijë. Një fetva për këtë është lëshuar nga Këshilli i Fikhut Islam, në...
Pyetja: Babai im i jep një shumë të caktuar parash nënës time për të blerë gjërat ushqimore. Ajo e harxhon vetëm një pjesë të atyre parave për gjëra ushqimore dhe pjesën tjetër e kursen për mua, për shtëpinë time në të ardhmen (kur të martohem), por babai im nuk është...
Pyetja: Nëse një fëmijë me vite ka vuajtur nga dhuna që babai ia bënë nënës së tyre në të gjitha format dhunë fizike në sy të fëmijëve, dhunë verbale çdo ditë, nënçmim, përulje, poshtërim, dhe dhunë psiqike cdo ditë për shkak të fjalëve të tmerrshme që përjetohen çdo ditë dhe...
Pyetja: Një motre besimtare i ka ndërruar jetë bashkëshorti, dhe ka lënë 7 fëmijë, midis tyre edhe vajza në moshë adoleshente. Më pas është martuar me një vëlla besimtar dhe ky vëllau (burri) ka fëmijë me gruan e parë midis tyre dhe djem. Pyetja ime qëndron: Çfarë gjykimi ka qëndrimi...

TRENDI I PYETJEVE