Friday, December 9, 2022
Pyetja: Cili është gjykimi i transplantimit të mitrës dhe vezoreve? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut. Së pari: Nuk ka asgjë të keqe me transplantin e mitrës për një grua që ka humbur mitrën e saj ose nuk është në gjendje të lindë fëmijë. Një fetva për këtë është lëshuar nga Këshilli i Fikhut Islam, në...
Pyetja: Babai im i jep një shumë të caktuar parash nënës time për të blerë gjërat ushqimore. Ajo e harxhon vetëm një pjesë të atyre parave për gjëra ushqimore dhe pjesën tjetër e kursen për mua, për shtëpinë time në të ardhmen (kur të martohem), por babai im nuk është...
Pyetja: Nëse një fëmijë me vite ka vuajtur nga dhuna që babai ia bënë nënës së tyre në të gjitha format dhunë fizike në sy të fëmijëve, dhunë verbale çdo ditë, nënçmim, përulje, poshtërim, dhe dhunë psiqike cdo ditë për shkak të fjalëve të tmerrshme që përjetohen çdo ditë dhe...
Pyetja: Një motre besimtare i ka ndërruar jetë bashkëshorti, dhe ka lënë 7 fëmijë, midis tyre edhe vajza në moshë adoleshente. Më pas është martuar me një vëlla besimtar dhe ky vëllau (burri) ka fëmijë me gruan e parë midis tyre dhe djem. Pyetja ime qëndron: Çfarë gjykimi ka qëndrimi...
Pyetja: A mundeni ju lutem të na sqaroni direktivat Islame mbi zgjedhjen e emrave? Me fjalë të tjera, çfarë kriteri duhet të ndjek muslimani për të zgjedhur emrin? *** Përgjigjja: Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut dhe paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të Dërguarin e Tij. E nderuar motër, lavdërojmë interesimin tuaj për të...
Pyetja: Kush ua ka vënë emrat djemve të Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me të), Hasanit dhe Husejnit? *** Përgjigjja: Dy djemtë e Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me të), Hasani dhe Husejni, janë nipa të pejgamberit të fundit të Allahut, Muhamedit ﷺ dhe kanë lënë gjurmë të thella në historinë islame. Sipas...
Pyetja: Hoxhë, a duhet prindërit të kujdesen që secili fëmijë të hajë sasinë e njëjtë shembull të kornfleksave, do të thotë të sigurohen se secili fëmijë të hajë një pjatë duke pasur parasysh se ata kanë moshë të përafërt? *** Përgjigjja: Jo, kjo është tejet ekstreme. Ju si prindër nuk mundeni ta shtyeni...
Pyetja: A lejohet të përdoren tableta të fertilitetit për të ngjizur binjakë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk ka asgjë të keqe që gruaja juaj të marrë ilaçe natyrale ose farmaceutike për fertilitetin me shpresën për të mbetur shtatzënë, me kusht që ky ilaç të mos jetë i dëmshëm,...
Pyetja: A është i padrejtë ai baba i cili e ndan pasurinë në mënyrë të barabartë në mes të fëmijëve të tij të mëdhenj dhe atyre të vegjël? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Është e detyrueshme të silleni me drejtësi ndaj fëmijëve kur jepni Është e...
Pyetja: Pse qajnë fëmijët e porsalindur? *** Përgjigjja: Në aspektin fetar siç na ka treguar Pejgamberi saws në hadith sahih se shejtani i ngacmon fëmijët e porsalindur duke i prekur në bel. Këtë e vepron me të gjithë fëmijët, me përjashtim të Merjemes dhe birit të saj. Transmetohet se kur ka lindur Isai...

TRENDI I PYETJEVE