Wednesday, February 21, 2024
Pyetja: A lejohet festimi i Shën Valentinit? *** Përgjigjja: Festimi i ditës së Valentinit ndalohet në sheriatin islam për disa shkaqe: 1. Se Dita e Dashurisë është një festë e shpikur e cila nuk ka asnjë bazë në Kuran apo Sunet. 2. Kjo festë thërret njerëzit drejtë shthurjes dhe shfrenimit të epsheve dhe pasioneve. 3. Dita...
Si t’i bëni fëmijët tuaj që të falin namazin vetvetiu, pa i nxitur ata fare me fjalë apo polemika?! Fëmijët tuaj nuk falen, ata ju kanë lodhur duke i nxitur për namaz! Ejani pra dhe shikoni se si do t’i ndryshoni ata që të falen vetvetiu bi idhnilah te ala (me...
Kur e kujtoni prindin tuaj pas vdekjes së tij, kujtonie se me vdekjen e prindërve tuaj, ju po filloni një bamirësi të re, e cila është bamirësia pas vdekjes. Dhe kjo është një nga bamirësitë më të sinqerta, sepse bamirësia gjatë jetës mund të jetë nga kurtuazia (mirësjellja), gjithashtu...
Uji që rrjedh nga shtatzëna para lindjes! Pyetja:Allahu ju begatoftë, dëgjuesja me emrin Hassah E. E. nga Rijadi, është grua prandaj edhe thotë: “Para lindjes, tri ditë, ka rrjedhur prej saj ujë i shoqëruar me ca dhimbje, a llogaritet kjo prej lehonisë (nifasit)?” *Përgjigja:Kjo nuk është prej lehonisë, sepse lehonia...
Pyetje: A lejohet të bëhet akti i nikahut nëpërmes telefonit, duke pasur parasysh se vajza ka dhënë pëlqimin e saj për martesë, ndërsa babai i saj është në gurbet dhe nuk do kthehet së shpejti, andaj a lejohet që babai i saj ta jep pëlqimin nëpërmjet telefonit me audio...
- Mbulesa të mbron nga ngacmimet Arsyen përse mbulesa është bërë obligim i domosdoshëm për gratë më së miri e përshkruan Kurani në ajetet e sures el-Ahzab: “O Profet, thuaju grave dhe vajzave tua, si dhe grave të besimtarëve, që të lëshojnë mbulesën e tyre (të kokës) përreth trupit. Kjo...
Pyetja: Nëse një njeri është i lejuar të ketë më shumë se një grua, pse Islami e ndalon një grua që të ketë më shumë se një burrë? Përgjigjja: Shumë njerëz, duke përfshirë edhe disa muslimanë, pyesin logjikisht pse burrit musliman i lejohet të ketë më shumë se një bashkëshorte, kurse...
Pyetja: Esselamu alejkum! E kam parasysh se pas marrëdhënieve intime me burrin duhet të merret gusul, por ajo që më shqetësoi ishte ajo që lexova në internet se nuk guxojmë, në këtë gjendje, as t’i japim gji foshnjës apo se të përgatisim diçka për të ngrënë. Çfarë në fakt më ndalohet...
Pyetje: “A shpërblehet fëmija për namazin që e bën, nëse ai ende nuk ka arritur moshën madhore?” Përgjigje: “Nëse fëmija është i mençur/vetëdijshëm dhe kryejnë detyrimet e abdesit dhe falet në mënyrë të saktë, atëherë ai shpërblehet për namazin e tij.” “Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva” Burimi: El-Fetaua el-Kjjimeh lil-Usratil-Muslimeh,...
Pyetje: Femra që braktis agjërimin dhe ibadete tjera për shkak ciklit menstrual, a merr shpërblimin e atyre veprave? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi i Tij qofshin mbi Muhamedin, familjen dhe shokët e tij: Të gjithë diejtarët janë të pajtimit se femra gjatë ciklit menstrual nuk duhet ë agjërojë...

TRENDI I PYETJEVE