Pyetja:

Cila është duaja që e themi kur na vjen diçka që na gëzon ose diçka që nuk na pëlqen?

***

Përgjigjja:

Kur i vinte diçka që e gëzonte, Profeti ﷺ thoshte:

الـحَمْدُ للـهِ الَّذِي بِنِعْمَتهِ تَتِمُّ الصَّالِـحَاتُ.

Elḥamdu lil-lãhil-ledhĩ bi ni’ëmetihi tetimmuṣ-ṣãliḥãt.

(Lavdia i takon Allahut, me mirësinë e të Cilit plotësohen të mirat).

E kur i vinte diçka e padëshiruar, thoshte:

الـحَمْدُ للـهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

Elḥamdu lil-lãhi ‘alã kul-li ḥãl.

(Lavdia i takon Allahut për çfarëdolloj gjendjeje!).[1]

——————————–

[1]Ibn Sunni në «‘Amelul jeumi uel lejleti» dhe Hakimi (Sahih Xhami).