اللَّهُمَّ أَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا، نَافِعًا، غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ.

All-llãhumme esḳinã ġajthen muġĩthen, merĩen, merĩ’an, nãfi’an ġajra ḍãrr, ‘ãxhilen ġajra ãxhilin!

(O Allah, të lutem na lësho shi ndihmues, të këndshëm, prodhues, të dobishëm e jo të dëmshëm, të menjëhershëm e jo të vonuar!).[1]

اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا.

All-llãhumme eġithnã, All-llãhumme eġithnã, All-llãhumme eġithnã!

(O Allah, na zbrit shi! O Allah, na zbrit shi! O Allah, na zbrit shi!).[2]

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

All-llãhumme’sḳi ‘ibãdeke we behãimeke wenshur raḥmeteke, we aḥjĩ beledekel mejjit!

(O Allah, begatoji me ujë robërit e Tu dhe gjallesat e Tua! Shpërndaje mëshirën Tënde dhe gjallëroje këtë vend Tëndin të vdekur!).[3]

Seid el Kahtani – MBUROJA E MUSLIMANIT – (Dhikri i Kuranit dhe Sunetit)


[1]Ebu Davudi (Sahih Ebu Davud).

[2]Buhariu dhe Muslimi.

[3]Ebu Davudi (Sahih Ebu Davud).