Pyetja:

Cilat lutje i themi kur jemi në sexhde?

***

Përgjigjja:

Lutjet që i themi kur jemi në sexhde janë:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى.

Subḥãne Rabbijel a’ëlã (tri herë).

(I Dëlirë nga të metat është Zoti im, më i Larti).[1]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

Subḥãnekall-llãhumme rabbenã we biḥamdike, All-llãhummeġfir lĩ.

(Pa të meta je, o Allah! Zoti ynë! Ty të bëj lavdi! O Allah, më fal!).[2]

سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ المَلائِكَةِ وَالرُّوحِ.

Subbũḥun Ḳuddũsun Rabbul melãiketi werr-rrũḥ!

(I Dëlirë nga çdo mangësi, i Shenjtë, Zoti i melekëve dhe i Xhibrilit).[3]

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسنُ الْخَالِقينَ.

All-llãhumme leke sexhedtu we bike ãmentu we leke eslemtu. Sexhede wexhhĩje lil-ledhĩ ḣaleḳahu we ṣawwerahu we sheḳḳa sem’ahu we beṣarahu. Tebãrakall-llãhu aḥsenul ḣãliḳĩn!

(O Allah! Për Ty kam bërë sexhde; Ty të kam besuar, Ty të jam nënshtruar! Fytyra ime ka rënë në sexhde për Atë i Cili e krijoi dhe e trajtësoi, e i dha aparatin e të dëgjuarit dhe aparatin e të parit! I Madhërishëm është Allahu, Krijuesi më i mirë!).[4]

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ.

Subḥãne dhil xheberũti wel melekũti wel kibrijãi wel aḍhameh.

(I Dëlirë nga të metat është Ai që nështron robërit e Vet me urdhra dhe ndalesa, që sundon çdo gjë, dhe që është më i Larti e më Madhështori).[5]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ: دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَّتَهُ وَسِرَّهُ.

All-llãhummeġfir lĩ dhenbĩ kul-lehu: diḳḳahu we xhil-lehu, we ewwelehu we ãḣirahu, we ‘alãnijjetehu we sirr-rrahu!

(O Allah! M’i fal të gjitha gjynahet: të voglat dhe të mëdhatë, të parat dhe të fundit, të dukshmet dhe të fshehtat!).[6]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

All-llãhumme innĩ e’ũdhu bi riḍãke min seḣaṭik, we bi mu’ãfãtike min ‘uḳũbetik, we e’ũdhu bike minke! Lã uḥṣĩ thenãen ‘alejke, Ente kemã ethnejte ‘ala nefsike.

(O Allah! Të lutem të më ruash me kënaqësinë Tënde nga hidhërimi Yt, të më ruash me faljen Tënde nga dënimi Yt! Kërkoj strehim tek Ti, për t’u mbrojtur prej Teje![7] Unë, sado të përpiqem, nuk mund t’i numëroj dot lavdërimet e Tua, ashtu siç e meriton! Ti je ashtu siç e ke lavdëruar Veten!).[8]

—————————–

[1] Katër sunenet dhe Ahmedi (Sahih Tirmidhi).

[2] Buhariu dhe Muslimi.

[3] Muslimi.

[4]Muslimi.

[5] Ebu Davudi, Nesaiu dhe Ahmedi (Sahih Ebi Davud).

[6] Muslimi.

[7] Domethënë: ‘Të lutem të më mbrosh me cilësitë e Tua të mirëbërjes prej pasojave që vijnë nga cilësitë e Tua të madhështisë, plotpushtetshmërisë dhe ndëshkimit!’

[8] Muslimi.