Pyetja:

Kur trembemi nga diçka çfarë të themi?

***

Përgjigjja:

Kur trembemi nga diçka themi:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

Lã ilãhe il-lall-llãh.

(S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut).[1]

———————–

[1] Buhariu dhe Muslimi.