Pyetja:

A është haram të konsumosh Pepsi sepse është i dëmshëm për organizmin?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Nuk lejohet të konsumohet diçka që vërtetohet se është e dëmshme për trupin, sepse Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe mos vrisni veten (ose njëri-tjetrin). Vërtet, Allahu është i mëshirshëm ndaj jush.” (Nisa: 29) Dhe Pejgamberi ﷺ tha: “Nuk duhet të ketë as dëm e as dëm të kundërt“. [1]
Nëse vërtetohet se një lloj pije ose ushqim i shkakton dëm të vërtetë organizmit, nuk lejohet konsumimi i tij. Por nëse bëhet fjalë thjesht për një spekulim apo një pretendim, atëherë nuk është provë e mjaftueshme për të vendosur se gjëra të tilla janë të ndaluara. Parimi themelor në lidhje me ushqimin dhe pijen është se ato janë të lejuara, sepse Allahu i Lartësuar thotë: “Ai është që për ju krijoi gjithçka që gjendet në tokë.” (Bekare: 29) Pra, nuk lejohet të thuhet se çdo ushqim apo pije është haram pa dëshmi të shëndosha për këtë qëllim, jo ​​thjesht spekulime dhe dyshime. Për më tepër, nëse vërtetohet se këto pije janë të dëmshme dhe konsiderohen të jenë haram për shkak të dëmit që shkaktojnë, atëherë haram është vetëm konsumimi i sasisë së dëmshme. Nëse një sasi e vogël e tij nuk është e dëmshme, atëherë nuk është haram. Dijetarët thanë se nëse diçka është e dëmshme në sasi të mëdha, një sasi e vogël e saj është e lejuar. [2]
Nëse dikush dëshiron të përmbahet nga pirja e këtyre pijeve, si masë paraprake për t’u mbrojtur dhe për të kërkuar të qëndrojë i shëndetshëm, nuk ka asgjë të keqe në këtë, por ai nuk mund ta konsiderojë atë si haram përveçse në bazë të dëshmive të qarta. Allahu e di më së miri.

islamqa

——————————–

[1] Ahmedi dhe Ibn Maxhe (2341)

[2] Insaaf (10/350); Kashshaaf el-Kinaa‘ (6/189)