Gargara (shpërlarja e fytit) Fillimisht, duhet pasur parasysh se shpërlarja e gojës nuk e prish agjërimin përderisa nuk depërton diçka në fyt e pastaj të shkojë në stomak. Kurse sa i përket gargarës e cila bëhet për trajtimin e sëmundjeve si pezmatimi i fytit, gjatë së cilës përdoret uji i kriposur...
▪️Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: «Allahu i ka porositur besimtarët siç i ka porositur profetët dhe ka thënë: “O ju të dërguar! Hani prej të këndshmeve dhe punoni punë të mira.”Dhe ka thënë gjithashtu:“O ju që besoni! Hani prej të këndshmeve me të cilat ju kemi furnizuar.”»E transmeton Muslimi. ➖Ibn...
a) Rregullat të cilave duhet t’u përmbahet muslimani para ngrënies 1. Të mundohet që ushqimin dhe pijen e tij t’i fitojë me nder, e jo me tradhti a mashtrime, siç thotë Allahu i Lartësuar: “O ju që besuat, hani nga të mirat që ju kemi dhënë.” (El-Bekare, 172) 2. Të vendosë...
Pyetje: Pasi të bërit pasuri është e lejuar atëherë përse të dhënit pas dynjasë nuk lejohet? Përgjigje: Nuk është problem tek sasia e pasurisë, por të bërit shumë pas dynjasë që është e përkohshme! Në islam e kemi fare të qartë dhe islami nuk ndërhyn në sasinë e pasurisë që ta...
Prej sunetit të Pjegamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem) është lëvdimi i ushqimit që i ka pëlqyer, sepse padyshim që ai e lëvdontë vetëm për cilësitë që i ka. Argument për këtë është hadithi i Xhabir ibn Abdullah (radijAllahu anhu) se Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem) lypi nga familja...
Hedhja e mbetjeve të ushqimit në plehra! • Pyetja: Çfarë është gjykimi për hedhjen e mbetjeve të ushqimit pas ngrënies, nga të cilat nuk ka dobi, siç janë eshtrat, të cilat hedhen në shportën e mbeturinave? • Përgjigja: Ushqimet e prishura, të cilat nuk konsumohen, nuk ka të keqe të hedhen në plehra. Kurse,...
Në qoftë se prindi e fiton pasurinë prej haramit dhe fëmijët ushqehen prej tij! • Pyetja: Sa i përket gjendjes se prindit i cili e fiton pasurinë prej haramit, cili është gjykimi për fëmijët dhe si është përfundimi i tyre përderisa ata janë nën moshën madhore? • Përgjigja: Në qoftë së janë nën...
Mos shpenzoni tepër! A jeni mërzitur ndonjëherë kur nuk keni mundur për të blerë diçka që vërtet keni dashur? Ose, a keni blerë ndonjëherë diçka pa të cilën do të mund të qëndronit?  Përgjigja e këtyre dy pyetjeve është po, një po e qartë. Është pjesë e natyrës sonë njerëzore. Ne...
Të ulurit me ata që pijnë alkool muslimanë qofshin apo jomuslimanë qofshin është veprim i ndaluar. Allahu i Madhëruar lidhur me ata që ulen me njerëz që shprehin kufër ose gjëra të pavërteta ka thënë: “Mos u ulni me ta derisa ata të ndërrojnë temë!” (Nisa 140) Imam Taberiu (Allahu...
Pyetje: Hoxhë i nderuar, shoqërohem me një shok dhe e dua shumë atë, mirëpo më mundon një gjë në moralin e tij, e ajo është se ai pi duhan. A të vazhdoj shoqërinë me të apo të ndahem prej tij, apo çfarë më këshilloni, Allahu ju shpërbleftë? Përgjigje: Në emër të...

TRENDI I PYETJEVE