Friday, May 20, 2022
Pyetja: A kanë sevap gratë të cilat e përgatisin iftarin dhe syfyrin? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ajo që duket se është se shpërblimi për dhënien e iftarit për një agjërues nuk kufizohet vetëm në atë që ofron ushqimin dhe me shpenzimet e të cilit agjëruesit e prishin agjërimin. Përkundrazi, nëse burri shpenzon...
Pyetja: A e kemi obligim të ftojmë në iftar personat që nuk agjërojnë? *** Përgjigjja: Nuk është obligim të ftojmë askënd në iftar por është nga edukata, morali, tradita e mirë dhe gjithashtu nga veprat e pëlqyera tek Allahu i Lartësuar. Këdo që ushqen ke shpërblim tek Allahu, e vërtetë është se shpërblimi...
Pyetja: Nëse udhëtoj nga Gjermania në Kosovë, ha syfyr sipas takvimit të Gjermanisë. Kur të vijë në Kosovë a duhet të ha iftar me takvimin e Kosovës apo me atë të Gjermanisë? *** Përgjigjja: Çështja e agjërimit kur udhëton nga një vend në vendin tjetër është çështje shkaqesh. Pavarësisht se ku je në...
Pyetja: A të hamë iftar së pari apo të falim akshamin? *** Përgjigjja: Nga Pejgamberi ﷺ është përcjellur se ai fillimisht e ka prishur agjërimin me tre hurma ose me ujë, pastaj e ka falur namazin e akshamit me xhemat dhe më pas ka ngrënë iftar. Hoxhë Bekir Halimi
Pyetja: Që në fillim të muajit të shenjtë të Ramazanit inshallah do të udhëtojmë në Egjipt dhe e dimë se nga urtësia e Allahut na është e lejuar që të mos agjërojmë atë ditë, por nëse dëshirojmë të agjërojmë a është kjo më e mirë për ne? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon...
Pyetja: A është e lejuar që muslimanët ta pijnë Coca Colën, se disa njerëz thonë se përmban sasi të alkoolit? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin ﷺ , mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të...
Pyetja: Çfarë dobie ka nga agjërimi dhe a ka nevojë Zoti për të? *** Përgjigjja: Dobia kryesore e agjërimit është bindja ndaj urdhërit të Allahut dhe arritja e devotshmërisë. Është një lidhje e sinqertë mes njeriut dhe Zotit. "O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i...
Pyetja: Si të veprojmë me ushqimin e mbetur? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Ne duhet të tregojmë kujdes ndaj ushqim dhe mos ta hudhim atë. Gratë të cilat gatuajnë dhe e përgatitin ushqimin duhet të gatuajnë me sasi të caktuar....
Pyetja: Unë kam shumë dyshim për faktin që shumë muslimanë thonë se nëse një i krishterë ose një çifut të jep mish për të ngrënë, ne duhet të themi besmelën për ta bërë hallall. Por Islami na mëson se ajo që është haram mbetet haram, edhe pse ka një qëllim...
Pyetja: A lejohet blerja e një sendi hallall në një dyqan ku shiten edhe gjëra haram? *** Përgjigjja: Përderisa i blen vetëm produktet hallall dhe jo ato që janë haram, atëherë nuk ka ndonjë ndalesë fetare për këtë. Në dyqanet ushqimore apo në supermarketet e sotme, thuajse është bërë e pamundur të mos...

TRENDI I PYETJEVE