Pyetja: Thuhet se vdekja është e lidhur me furnizimin (rizk), kështu që kur të mbarojë furnizimi që i ndahet birit të Ademit, ai do të vdesë. Por ajo që po mendoj është se furnizimi është i llojeve të ndryshme dhe ka shumë burime të furnizimit. Për shembull, në rastin e...
Pyetja:  A lejohet përdorimi i mjeteve kontraceptive për shkak të të ardhurave të mia të ulëta, të cilat nuk mbulojnë nevojat tona dhe shpenzimet e jetesës, përveç faktit se jam në gjendje të keqe shëndetësore dhe vuaj nga rraskapitja dhe lodhja? Ju lutem vini re se kam frikë se kjo...
Pyetja: Unë pjek keka dhe ëmbëlsira të ndryshme. Kohët e fundit pata dikë që zotëron disa lokale dhe pijetore, më afrohej dhe më pyeste nëse do dëshiroja t'i furnizoja me keka dhe ëmbëlsira të tjera, lokalit dhe pijatorerve të tij. A do të lejohej kjo në Islam? Meqë jam i shqetësuar...
Pyetja: Cilat janë dobitë shpirtërore dhe shëndetsore të agjërimit? *** Përgjigjja: Allahu i Madhëruar në Kuran ka treguar qartë kur ka thënë: "... po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju." (Bekare: 184), por meqë njeriu ka një strukturë të përbërë prej shpirtit dhe trupit dhe që të dyja...
Pyetja: A lejohet të hahet mishi i rosave dhe pëllumbave? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut! Vendimi i përgjithshëm për ushqimin dhe pijet Parimi themelor në lidhje me ushqimin dhe pijen është se ai është i lejuar përveç nëse ka dëshmi se është haram. Allahu thotë: “Ai është që krijoi për ju gjithçka që gjendet në...
Pyetja: A lejohet konsumimi i ushqimeve që gatuhen me verë, shembull: midhjet gatuhen me verë të bardhë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij, Muhamedit ﷺ. Muslimanit nuk i lejohet konsumimi i alkoolit në asnjë rrethanë normale; qoftë pak, qoftë shumë. Atij nuk i lejohet blerja...
Pyetja: Ne jetojmë në Zvicër dhe sot burri fillon punën në një fabrikë që shesin pije alkoolike dhe jo alkoolike. Dmth., këto pije shkon dhe ua shet qendrave tregtare, pompave të benzinit etj., këtu ku jetojmë. Kjo na shqetëson dhe s'po e dimë a e ka haram këtë punë apo...
Pyetja: Hoxhë, a duhet prindërit të kujdesen që secili fëmijë të hajë sasinë e njëjtë shembull të kornfleksave, do të thotë të sigurohen se secili fëmijë të hajë një pjatë duke pasur parasysh se ata kanë moshë të përafërt? *** Përgjigjja: Jo, kjo është tejet ekstreme. Ju si prindër nuk mundeni ta shtyeni...
Pyetja: Si të veprojmë me ushqimin që na ngelet pasi të hajmë një vakt, shembull nëse mbetet edhe pak oriz pas një shujte a na duhet ta hamë edhe atë pjesë që të mos mbetet asgjë, apo bën ta lëmë? *** Përgjigjja: Nëse kanë mbetur edhe pak kokrra në këtë rast është më...
Pyetja: A është gjynah të shkundet mbulesa e sofrës së bukës apo e tavolinës nga dritarja natën? *** Përgjigjja: Gjynah është se mund të ketë ndonjë njeri që kalon poshtë dhe e bën për dush të shkretin. Por nëse është në oborrin tënd dhe thua: “Bismilah” dhe e shkund nuk...

TRENDI I PYETJEVE