Pyetja:

A jemi të obliguar të themi çdo herë besmelen para abdesit?

***

Përgjigja:

Besmelaja para abdesit nuk është vaxhib [1], por sunet, për shkak se në verifikimin që ka të bëjë me këtë temë, imam Ahmedi, ka thënë: “Nuk ka ndonjë transmetim të vërtetë nga Pejgamberi [ﷺ], lidhur me besmelen para abdesit.”

Allahu e di më së miri.

Shejh Uthejmini, “Kushtet e fesë”,  (fq.195)

——————————————-

[1] Vaxhib, obligim