Wednesday, October 5, 2022
Pyetja: Nëna ime ka probleme me vena dhe mjeku i ka thënë t'i mbaj çorapet për vena, dmth., komplet këmbët i ka me çorape përveç gishtave të këmbëve i ka hapur. A i lejohet të marr mes'h apo si t'ia bëj për abdes?  *** Përgjigja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!...
Pyetja: A lejohet t'i përdorim çorapet e përditshmërisë si meste? *** Përgjigjja: Jo, nuk lejohet përpos nëse janë çorape të trasha të dimrit apo të lëkurës që janë enkas për meste. Përndryshe çorapet normale që i përdorim gjatë verës nuk i plotësojnë kushtet për t'u përdorur për meste. Dr. Shefqet Krasniqi
Pyetja: A mund të marrim abdes në rroba të papastërta e pastaj t’i ndërrojmë ato dhe të falim namazin? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Po lejohet kjo. Me rëndësi është që në namaz t'i keni rrobat e pastërta. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Gjatë gjendjes së papastërtisë pas marrëdhënieve intime, kur jemi xhunub, a lejohet të hajmë bukë? *** Përgjigjja: Po, lejohet ngrënia dhe pirja. Mirëpo ka ardhur në një hadith të Pejgamberit ﷺ që të mos preket diçka nga ushqimi pa i pastruar së paku duart. Do të thotë lejohet të hahet bukë por është...
Pyetja: A është e detyrueshme marrja e abdesit gjatë recitimit dhe prekjes së Kuranit të përkthyer, për shembull kur është edhe teksti arab po ashtu edhe përkthimi në anglisht (apo gjuhë tjetër) në një vend? *** Përgjigjja: Jo, abdesi nuk është i detyrueshëm për këtë pasi nuk konsiderohet si mus'haf (Kuran). Shejh Asim El...
Pyetja: A është risi (bidat) të thuash "Bismilahi Rrahmani Rrahim" në vend të "Bismilah" para se të marrësh abdes? *** Përgjigjja: Kjo nuk është një risi për ta thënë, por nuk është nga suneti. Thjesht thuaj "Bismilah" (Me emrin e Allahut). Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A mund të lexojmë hatme apo ditën e xhuma apo ndonjë ditë tjetër Kuran pa abdes? *** Përgjigjja: Dijetarët në lidhje me këtë çështje janë ndarë në disa mendime. Disa kanë kushtëzuar që besimtari dhe besimtarja të jenë të pastër gjatë prekjes së Kuranit por jo edhe gjatë leximit. Andaj nëse e...
Pyetja: A mund të përdorim parfum me përqindje të lartë alkooli dhe të falemi me të? A e prish abdesin apo namazin? *** Përgjigjja: Nuk ka problem pasi parfumet me bazë alkooli lejohen të përdoren pavarësisht nga përqindja e tyre e alkoolit. Kjo nuk e prishë abdesin dhe as nuk ka ndonjë ndikim...
Pyetja: A lejohet lyerja e thonjëve gjatë Ramazanit? *** Përgjigjja: Lyerja e thonjëve nuk ka të bëjë me agjërimin por me abdesin dhe pastërtinë. Domethënë nuk pranohet abdesi nëse keni thonjët e lyer pasi nuk mundet uji të depërtoj tek thonjët. Gjithashtu ka të bëj edhe me atë se nëse ju i lyeni...
Pyetja: Jam një motër muslimane jam në shkollë të mesme, deshta të pyes në lidhje me menstruacionet e bardha. Namazi i ikindisë më bjen ta fali në shkollë kështu që nëse kam rrjedhje të menstruacioneve të bardha a mund të fali namazin pa e përsëritur abdesin apo patjetër duhet ta...

TRENDI I PYETJEVE