Pyetje: Dikush ka këputur këmbën dhe pyet rreth abdesit. A e kam detyrë larjen e kësaj gjymtyre gjatë abdesit?  Përgjigje: Në varësi të masës së dëmtuar dhe të këputur të gjymtyrës së abdesit, dijetarët kanë dhënë sqarimet e mëposhtëme:  1.    Kur gjymtyra e cila është detyrë të lahet gjatë abdesit është këputur në gjysëm...
Pyetja: A është e lejuar për femrën që të lexojë Kur´an pa shami dhe pa abdest? *** Përgjigjja: Vënia e shamisë për femrën, gjegjësisht mbulesa e tërë trupit përveç fytyrës dhe duarve, është e obliguar në rastin kur dëshiron të lidhet në namaz dhe në rastet kur në prezencë të saj ka meshkuj...
Menstruacionet Në arabisht, fjala hajz, do të thotë “rrjedhje”. Këtu, kjo fjalë i referohet rrjedhjes së gjakut gjatë menstruacioneve (gjendje shëndetësore e gruas) dhe jo nga lindja e një fëmije apo nga humbja e virgjërisë. Shumica e dijetarëve thonë se një periudhë e tillë nuk fillon për një femër, para moshës...
E vjella, a konsiderohet papastërti? Komisioni i përhershëm i fetvave, thotë: “E vjella, konsiderohet e papastërt, qoftë nëse del prej fëmijës apo të rriturit, sepse ajo (e vjella) është ushqim i cili ka ndryshuar në brendësi (stomak) dhe ka kaluar në prishje. Ajo përngjan njësoj me nevojën dhe gjakun. Nëse...
Pyetësi thotë: Qeni i ruajtjes së të mbjellave (kopshtit), Allahu ju nderoftë, kur i hedh ushqim ndonjëherë me prekë, madje mi prekë edhe rrobat e mia, a është obligim për mua që kur mi prekë rrobat t’i ndërroj ato?! Dhe a duhet ta përsëris abdesin? Allahu ju shpërbleftë me të...
Uji që rrjedh nga shtatzëna para lindjes! Pyetja:Allahu ju begatoftë, dëgjuesja me emrin Hassah E. E. nga Rijadi, është grua prandaj edhe thotë: “Para lindjes, tri ditë, ka rrjedhur prej saj ujë i shoqëruar me ca dhimbje, a llogaritet kjo prej lehonisë (nifasit)?” *Përgjigja:Kjo nuk është prej lehonisë, sepse lehonia...
Pyetje: Më ndodhin disa dyshim në lidhje me pastërtinë dhe namazin, kështu që unë kërkojë këshilla lidhur me këtë? Përgjigje: Motra ime, vesveset lidhur me pastërtinë dhe namazet janë vesvese satanike dhe një lloj çmendurie. Kështu që ti duhet ti japësh fund këtyre dhe të mos priresh drejt këtyre imagjinatave. Ndërsa lidhur me...
Pyetja: Kam harruar se nuk kam pasur abdes dhe jam falur. Pasi që mbarova namazin, kujtova se nuk kisha abdes. A duhet ta përsëris namazin? Përgjigjja: Falënderimi i qoftë Allahut. Po, kushdo që falet pa abdes nga harresa, duhet ta përsërisë namazin, sepse i dërguari, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin...
Pyetje: Ai që kalon kohë të gjatë në banjë duke u pastruar më shumë sesa është e nevojshme, a është ky veprim i ndaluar për të? Përgjigje: Po, kjo shkakton vesvese, kjo shkakton vesvese, ai e ka për detyrë që të braktisë këtë veprim, të marrë abdes dhe të dalë nga aty...

VJELLJA A E PRISH ABDESIN?

Vjellja a e prish abdesin? Duke u bazuar në argumentet e Kuranit dhe Sunetit janë ndarë dijetarët në disa mendime të ndryshme rreth kësaj çështje. Mendimi i parë: thotë se vjellja nuk e prish abdesin, qoftë ajo vjellje e shumtë ose e pakët dhe ky njëherit është mendimi në medhhebin Maliki...

TRENDI I PYETJEVE