Pyetësi thotë: Qeni i ruajtjes së të mbjellave (kopshtit), Allahu ju nderoftë, kur i hedh ushqim ndonjëherë me prekë, madje mi prekë edhe rrobat e mia, a është obligim për mua që kur mi prekë rrobat t’i ndërroj ato?! Dhe a duhet ta përsëris abdesin? Allahu ju shpërbleftë me të...
Uji që rrjedh nga shtatzëna para lindjes! Pyetja:Allahu ju begatoftë, dëgjuesja me emrin Hassah E. E. nga Rijadi, është grua prandaj edhe thotë: “Para lindjes, tri ditë, ka rrjedhur prej saj ujë i shoqëruar me ca dhimbje, a llogaritet kjo prej lehonisë (nifasit)?” *Përgjigja:Kjo nuk është prej lehonisë, sepse lehonia...
Pyetje: Më ndodhin disa dyshim në lidhje me pastërtinë dhe namazin, kështu që unë kërkojë këshilla lidhur me këtë? Përgjigje: Motra ime, vesveset lidhur me pastërtinë dhe namazet janë vesvese satanike dhe një lloj çmendurie. Kështu që ti duhet ti japësh fund këtyre dhe të mos priresh drejt këtyre imagjinatave. Ndërsa lidhur me...
Pyetja: Kam harruar se nuk kam pasur abdes dhe jam falur. Pasi që mbarova namazin, kujtova se nuk kisha abdes. A duhet ta përsëris namazin? Përgjigjja: Falënderimi i qoftë Allahut. Po, kushdo që falet pa abdes nga harresa, duhet ta përsërisë namazin, sepse i dërguari, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin...
Pyetje: Ai që kalon kohë të gjatë në banjë duke u pastruar më shumë sesa është e nevojshme, a është ky veprim i ndaluar për të? Përgjigje: Po, kjo shkakton vesvese, kjo shkakton vesvese, ai e ka për detyrë që të braktisë këtë veprim, të marrë abdes dhe të dalë nga aty...

VJELLJA A E PRISH ABDESIN?

Vjellja a e prish abdesin? Duke u bazuar në argumentet e Kuranit dhe Sunetit janë ndarë dijetarët në disa mendime të ndryshme rreth kësaj çështje. Mendimi i parë: thotë se vjellja nuk e prish abdesin, qoftë ajo vjellje e shumtë ose e pakët dhe ky njëherit është mendimi në medhhebin Maliki...
Përgjigje: Dalja e gjakut nga hunda nuk e prish abdestin, pa marrë pa rasysh a del shumë a pak. Po ashtu edhe gjithçka që del nga trupi përveç nga dy vrimat, nuk e prishin abdestin, sikurse vjellja apo ajo që del nga plagët e ndryshme. Këto nuk e prishin abdestin,...
Pyetja: A lejohet të agjërohet nëse je me menstruacione? *** Përgjigjja: Femra e cila ka menstruacione, nuk mund të agjërojë dhe nuk mund të falet, por nuk mund t’i bëjë as adhurimet tjera të cilat kërkojnë pastrim fetar. Këtë e vërteton edhe thënia e Pejgamberit ﷺ: ”A nuk ndalohet femra nga agjërimi dhe...
Kjo është vesvese, cytje e shejtanit që ia bën asaj. Shejtani përmes kësaj gjëje e ka gjetur një mënyrë që ta pengojë për faljen e namazit. E pa dyshim se shejtani është armik i njeriut dhe mundohet ta ndalojë atë nga të vepruarit e veprave të mira. E vepra...
Veprime të cilat e bëjnë të domosdoshme marrjen e guslit Veprime të tilla janë gjithsej pesë: 1- Dalja e spermës me epsh gjatë gjumit apo në gjendje të zgjuar, qoftë nga burri apo nga gruaja Mendimi i juristëve në përgjithësi është se, gusli është detyrim te personi i cili ka rrjedhje të...

TRENDI I PYETJEVE