Monday, December 6, 2021
Pyetja: A lejohet të thërras ezanin pa abdes? *** Përgjigja: Është e pëlqyeshme për muezinin që kur të thërrasë ezanin të jetë i pastër me abdes, por nuk është e detyrueshme. Në këtë temë përcillet një hadith ku thuhet: “Ezanin duhet ta thërrasë vetëm ai që është me abdes.” Ibn Kudame (Allahu e...
Pyetja: A mund të përshëndetemi me grusht apo me bërryla në rast pandemie? *** Përgjigja: Në përgjithësi, njerëzit janë të prirur që kohë pas kohe për shkaqe të caktuara, herë me prapavijë doktrinale, herë si shkak i zhvillimit shoqëror, e herë të tjera si shkak i rrethanave të caktuara, siç është virusi Covid-19,...
Pyetja: A lejohet therrja e kafshëve me ndihmën e goditjes elektrike? *** Përgjigja: Së pari: Nëse kafsha që i hahet mishi goditet me rrymë elektrike dhe pastaj therret sipas normave islame kur ende është gjallë, atëherë mishi i saj është i lejuar me argument thënien e Allahut të Lartësuar: “Juve u janë ndaluar...
Pyetja: A konsiderohet larja e qafes pjesë përbërëse e abdesit? *** Përgjigja: Jo, nuk konsiderohet pjesë përbërëse e abdesi larja e qafes, madje një gjë e tillë është bidat (lexo: risi). Larja e qafes nuk përmendet në hadithe, andaj llogaritet bidat. Dr. Imam Ahmed Kalaja

A e prish e shara abdesin?

Pyetja: A e prish e shara abdesin? *** Përgjigja: Jo nuk e prish abdesin e shara, por të prish gojën. Një musliman nuk flet me fjalë ofenduese, një musliman nuk shan, një musliman nuk përdor në gojën e tij fjalë të cilat janë të flliqura. Pejgamberi  nuk ka qenë i tillë kurrë, e...
Pyetja: A jemi të obliguar të themi çdo herë besmelen para abdesit? *** Përgjigja: Besmelaja para abdesit nuk është vaxhib , por sunet, për shkak se në verifikimin që ka të bëjë me këtë temë, imam Ahmedi, ka thënë: "Nuk ka ndonjë transmetim të vërtetë nga Pejgamberi , lidhur me besmelen para abdesit." Allahu...
Pyetja: Gjatë marrjes së abdestit në banjë, a lejohet të themi bismilah? *** Përgjigja: Gjatë marrjes së abdestit në banjë nuk lejohet përmendja e emrit të Allahut me gjuhë, e as këndimi i çfarëdo sureje, por përmendja e emrit të Allahut bëhet me zemër, d.m.th. vetëm e bën nijet me zemër dhe kaq. Allahu...
Pyetje: A është e lejuar të lyhen thonjtë me llak kur femra është me cikël menstrual? *** Përgjigjje: Lyerja e thonjëve me llak në parim është e lejuar, mirëpo pasi gjatë marrjes së abdesit llaku pengon arritjen e ujit në thonjë, atëherë që të jetë abdesi i vlefshëm duhet të largohet llaku tërësisht...
Pyetja: A është e lejuar për femrën që të lexojë Kur´an pa shami dhe pa abdest? *** Përgjigja: Vënia e shamisë për femrën, gjegjësisht mbulesa e tërë trupit përveç fytyrës dhe duarve, është e obliguar në rastin kur dëshiron të lidhet në namaz dhe në rastet kur në prezencë të saj ka meshkuj...
Pyetje: Kam dëgjuar se abdesi është i plotë dhe i vlefshëm me përshkimin e borës në pjesët e trupit në vend të ujit. A është e vërtetë kjo? *** Përgjigjje: Fillimisht them se uji i shiut, i borës dhe i breshrit konsiderohet i pastër, duke u bazuar në fjalën e Allahut të Lartësuar: “Ne...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon