Pyetja:

A konsiderohet vjellja prej papastërtive dhe a është detyrë pastrimi i rrobave, trupit dhe vendit prej saj? A e prish ajo abdesin?

***

Përgjigjja:

Po, vjellja është prej papastërtive dhe është detyrë pastrimi i vendit, rrobave dhe trupit prej saj. Ajo e prish abdesin nëse është e shumtë. Allahu e di më së miri.

Shejh Muhamed bin Abdullah es-Subejl, “Fetava” vëll. 2

Përktheu: Unejs Sheme