Pyetja:

Unë pjek keka dhe ëmbëlsira të ndryshme. Kohët e fundit pata dikë që zotëron disa lokale dhe pijetore, më afrohej dhe më pyeste nëse do dëshiroja t’i furnizoja me keka dhe ëmbëlsira të tjera, lokalit dhe pijatorerve të tij.

A do të lejohej kjo në Islam? Meqë jam i shqetësuar se paratë që fitoj nga kjo mund të mos jenë hallall pasi ky individ mund të më paguajë me paratë e tij të biznesit. Unë jam gjithashtu i shqetësuar se dikush mund të shkojë në një pijetore ose kafe vetëm për tortën dhe të vendosë të pijë alkool për të komplimentuar ëmbëlsirat.

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Nuk lejohet shitja e ëmbëlsirave, ëmbëlsirave apo ushqimeve të tjera atij që do të pijë alkool me to.

Thotë në Keshshef el-Kina’ (3/182): Nuk vlen t’i shesësh ushqime, pije apo aroma dikujt që do të pijë dehëse me to, apo t’i shesësh enë e të ngjashme dikujt që do të pijë dehëse prej tyre, ose t’i shesë vezë, arra e të ngjashme atij që do të luajë bixhoz.

Nëse këta lloj keka apo ëmbëlsirash hahen zakonisht me alkool nga ata që e pinë, nuk lejohet t’u shiten atyre, apo në lokalin apo pijatoren që do t’ua shërbejë atyre njerëzve, sepse kjo është nën titullin e ndihmës në mëkat. Allahu i Lartësuar thotë: “Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat dhe jo në gjynahe dhe armiqësi! Frikësojuni Allahut, sepse Ai dënon ashpër.” (Maide: 2)

Por nëse këta njerëz nuk i hanë këto ëmbëlsira dhe ëmbëlsira me pijet e tyre – përkundrazi janë gjëra që shiten në pijetore për ata që i duan, si uji, lëngu dhe gjëra të tjera të lejuara – dhe nuk kanë lidhje me pirjen e alkoolit, atëherë në atë rast lejohet shitja e tyre.

Nëse nuk jeni të sigurt për këtë, atëherë për të qenë në anën e sigurt nuk duhet t’i shesni atyre.

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info