Monday, December 6, 2021
Pyetja: A lejohet shitblerja me kapar? *** Përgjigja: Fjala më e saktë e dijetarëve është se lejohet shitblerja me kapar, nëse për këtë bien dakort të dyja palët, si shitësi ashtu dhe blerësi. (Pra, në qoftë se blerësi heq dorë nga malli, shitësit i lejohet që të mbaj kaparin).” Shitblerja me kapar është...
Pyetja: A lejohet pastrimi i parave? *** Përgjigja: Allahu e ka krijuar njeriun me një natyrë që e pëlqen pasurinë dhe këtë të fundit Allahu e ka bërë zbukurim për jetën e dynjasë. Për këtë arsye Allahu i Lartësuar ka urdhëruar që pasuria të ruhet dhe e ka renditur atë në një nga...
Pyetja: A lejohet puna në filiale tregtare të ndaluara? *** Përgjigja: – Nuk lejohet për myslimanin të kërkoj hapjen e një filiali tregtar, për shitjen e mallrave ushqimore që përmbajnë ushqime ose pije të ndaluara fetarisht, vetëm në rast se ai si filial kufizohet në shitjen e ushqimeve të lejuara. – Nëse kompanitë që...
Pyetja: Si i parasheh Islami rritjen e çmimeve dhe borxhlinjët? *** Përgjigja: Në vijim do t’ju përcjellim komentin e dy haditheve të Pejgamberit ﷺ të cilat shpresojmë se do të jenë shumë të vlefshme për lexuesit tonë. Njëri ka të bëjë me çmimet dhe tregun, ndërsa tjetri flet mbi borxhliun. Të dy këto...
Pyetja: A lejohet pjesëmarrja në shoqëritë tregëtare nëpërmjet aksioneve të përziera? *** Përgjigja: Aksionet e përziera janë ato shoqëri të cilat merren me aktivitet të lejuar në origjinë, por që përdorin disa transaksione të ndaluara, qofshin këto kredi me kamatë, apo invesitime të ndaluara, ku pjesa më e madhe e shoqërive sot i...
Pyetja: Gazetarët dhe lajmet sipas cilave kritere duhet funksionuar? *** Përgjigja: Lajmi ka fuqi të paparë mes njerëzve, ndaj të gjithë ata që merren me përçimin e lajmeve, sidomos ata që e kanë profesion, apo që e bëjnë për pasion në mënyrë vullnetare nëpër rrjetet sociale, duhet të njohin etikën minimale të detyruar...
Pyetja: A është i lejuar në Islam fitimi 100% në tregti? *** Përgjigja: Islami e konsideron tregtinë njërën prej metodave më të mira për të fituar pasuri. Allahu i Lartësuar thotë: “O ju që besuat, mos hani mallin e njëri-tjetrit në mënyrë të palejuar, përpos tregtisë në të cilën keni pajtueshmëri mes vete.” (Nisa:...
Pyetja: Unë kam ar të vjetër, a bën ta ndërroj me ar të ri si dhe të shtoj të holla shtesë? *** Përgjigja: Ndërrimi i arit të vjetër me arin e ri duke shtuar të holla shtesë nuk lejohet, ngase kjo konsiderohet kamatë. Ubade bin Samit r.a. transmeton duke thënë: ”E kam dëgjuar...
Pyetja: A është e lejuar shitblerja online? *** Përgjigja: Shitblerja online është prej formave të reja të transaksioneve bashkëkohore e cila nuk e ka qenë e njohur në kohët e hershme ndonëse kjo nuk pengon që dispozita e saj të jetë e qartësuar mjaft mirë në qitapët e moçëm. Rregulli thotë: Nuk lejohet shitja e...
Pyetja: Si është gjykimi për shitjen tek dera e xhamisë, sidomos para dhe pas namazit të xhumasë, sepse ka njerëz që shesin derisa nis hutbja dhe pastaj hyjnë në xhami? Nëse ky mall që shitet është misvak apo parfum çfarë gjykimi ka? *** Përgjigja: Shitja te dera e xhamisë, jashtë saj, është e lejuar...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon