Thursday, March 16, 2023
Pyetja: A lejohet shitja e gjësendeve që janë imitim (fallco) i firmave të njohura të prodhimit, fjala vjen shitja e orës së dorës e cila mban emrin e firmës së njohur të orëve "Rolex", mirëpo në të vërtetë ajo është vetëm imitim i kësaj firme dhe shfrytëzim i emrit të...
Pyetja: Ne jetojmë në Zvicër dhe sot burri fillon punën në një fabrikë që shesin pije alkoolike dhe jo alkoolike. Dmth., këto pije shkon dhe ua shet qendrave tregtare, pompave të benzinit etj., këtu ku jetojmë. Kjo na shqetëson dhe s'po e dimë a e ka haram këtë punë apo...
Pyetja: A lejohet shitja e arit me këste? *** Përgjigjja: Blerja e arit dhe argjendit dhe pagesa e parave me këste, që përfshin blerjen e menjëhershme dhe kryerjen e pagesës më vonë gjatë një periudhe disa mujore, nuk është e lejueshme. Arsyeja e ndalimit është sepse konsiderohet të jetë riba annasi’ah (kamatë për...
Pyetja: E kam blerë një veturë, e cila mbrapa - në bagazh, ka zmadhues të zërit, të cilët i ka vendosur enkas personi që ma ka shitur veturën. Tani, a është e ndaluar (haram) që unë ta shes makinën ashtu me ata zmadhues, kur dihet se dikush mundet t'i perdorë...
Pyetja: Unë jam një vajzë që studioj në Francë dhe jetoj vetëm në një rezidencë studentore. Për të marrë këtë akomodim, isha i detyruar të nënshkruaja një kontratë ku renditej gjithçka që kishte të bënte me apartamentin. Një nga gjërat që thotë në këtë kontratë është se nuk më lejohet...
Pyetja: Cili është dallimi mes kredisë dhe shitjes? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Ka shumë hadithe nga Pejgamberi ﷺ të cilat përshkruajnë llojet e ribasë, duke përfshirë hadithin e Ubadah ibn es-Saamitit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Ari për...
Pyetja: Çfarë është Mudaraba? *** Përgjigjja: Mudaraba është një term që përdoret në kohën bashkëkohore, mirëpo është një term shumë i vjetër nga librat islam të fikhut në veçanti. Është një lloj partneriteti, në të cilën janë dy palë: pala e cila ka para dhe kryen investimin, si dhe pala e cila kryen...
Pyetja: A lejohen ndejat dhe bisedat me koleget femra të punës? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Nuk lejohet të vetmuarit me një person të gjinisë së kundërt me të cilin nuk ke lidhje farefisnore të afërt, gjegjësisht nëse nuk e ke mahrem. E as nuk lejohet që të dalësh dhe të...
Pyetja: A lejohet blerja e brendeve nga një kompani e cila i mbron LGBT-në? *** Përgjigjja: Blerja e produkteve apo brendeve hallall të kompanive lejohet, por nëse nuk blen nga ta për mos t'i mbështetur ata në kauzat e tyre të kota, për këtë do të gjesh shpërblim te Allahu me lejen e...
Pyetja: Kam blerë një produkt online dhe fatkeqësisht më kanë sjellur një produkt tjetër më të shtrenjët. Kam provuar të kontaktoj me ta dhe të mundohem ta kthej atë produkt dhe të marr produktin që kam porositur për një javë rresht. Por pastaj ata ndaluan së kthyerit mesazhet ngase menduan...

TRENDI I PYETJEVE