Pyetja:

A lejohet të marr pjesë në maratonë vrapimi nëse nuk e pranoj çmimin e ofruar dhe e fal namazin në kohë gjatë maratonës?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Në lidhje me këto gara, ekzistojnë dy skenarë: Skenari i parë: Nuk ka elemente haram, që do të thotë se nuk ka zbulim të avretit (pjesë e turpshme e turpit) dhe nuk ka kumar të përfshirë në çmime, që do të thotë se dikush mund të marrë pjesë në garë falas, jo në këmbim të pagesës së tarifës së hyrjes. Në atë rast, nuk ka asgjë të keqe të marrësh pjesë në garë dhe të marrësh çmime.
Skenari i dytë: Gara përfshin disa elemente haram, siç është zbulimi i avretit (pjesë e turpshme e turpit), ose përfshin bixhozin. Kjo do të thotë që pjesëmarrësi paguan një tarifë hyrjeje. Në atë rast nuk lejohet pjesëmarrja në garë apo pranimi i çmimeve, sepse thjesht pjesëmarrja dhe pagimi i tarifës së hyrjes është pjesëmarrja dhe ndihma e tyre në këtë mëkat. Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe bashkëpunoni në drejtësi dhe devotshmëri, por mos bashkëpunoni në mëkate dhe armiqësi. Dhe kini frikë Allahun; Vërtet, Allahu është ndëshkues i ashpër.” (Maide: 2) Për më tepër, nëse muslimani sheh një të keqe, atij i kërkohet që ta kundërshtojë atë dhe ta denoncojë atë me të gjitha mundësitë e tij, e jo të marrë pjesë në të. Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kush prej jush sheh një vepër të keqe, le ta ndryshojë me dorën e tij (duke vepruar); nëse nuk mundet, atëherë me gjuhën e tij (duke folur) e nëse nuk mundet, atëherë me zemrën e tij (duke e urryer) – dhe ky është besimi më i dobët.” [1] Lusim Allahun e Lartësuar që t’ju udhëzojë dhe ju mundësojë të bëni çdo të mirë. Allahu e di më së miri.

islamqa

——————————

[1] Muslimi (78)