Pyetja:

Burri a duhet kthyer paratë borxh që i ka ndaj gruas së tij?

***

Përgjigjja:

Burri duhet kthyer borxhet që i ka ndaj gruas së tij, nëse është në gjendje ta bëj atë, por nëse momentalisht nuk ka, atëherë gruaja duhet të bëj durim.

Shejh Asim el Hakim