Pyetja:

Rroba e mashkullit musliman a duhet të jetë gjithnjë mbi kyçin e këmbës?

***

Përgjigjja:

Po, rroba e poshtme e mashkullit musliman duhet të jetë gjithnjë mbi kyçin e këmbës.

Shejh Asim el Hakim