Pyetja:

Nëse balli apo hunda e dikujt është e lënduar, a duhet ta bëj sexhden e plotë ndonëse kjo mund të ia përkeqësoj gjendjen?

***

Përgjigjja:

Jo, ngase Allahu nuk e ngarkon asnjë shpirt përtej asaj që ai mund ta bart/duroj.

Shejh Asim El Hakim