Pyetja: A duhet të ndalojë së dhëni sadaka në mënyrë që të ruaj paratë për të kthyer borxhet, edhe nëse borxhet janë shumë të mëdha? *** Përgjigjja: Meqë borxhi qenka kaq i madh, atëherë pagimi i borxhit është më i rëndësishëm sesa të jepet sadaka. Allahu e di më së miri. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A mundem ta jap si sadaka një qafore të arit që ma ka dhuruar burri im, pa mos e ditur ai? *** Përgjigjja: Po, ju mund ta dhuroni atë si sadaka dhe të veproni si të doni ju me të ngase tashmë është pronësi e jotja. Mirëpo nëse ka ndonjë vlerë sentimentale...
Pyetja: A ka mundësi që kur të jap sadaka ta bëj nijet për më tepër persona? *** Përgjigjja: Sadakaja është prej veprimeve të preferuara të cilat e avansojnë besimtarin, e humanizojnë shpirtin e tij dhe ndikojnë pozitivisht në jetën shoqërore. Marrë parasysh se sadakaja është prej punëve të mira, në Kuran ka shumë ajete...
Pyetja: Ne shpesh kur bëjmë nijet për të bërëpunë të mira për hatër të Allahut pa dashje na përzihet nijeti dhe mundohesh edhe për hatrin e dikujt tjetër, larg qoftë! Si ta pastrojmë nijetin? Nëse kjo na irriton a është shenjë e mirë? *** Përgjigjja: Kjo është e vërtetë dhe prandaj puna e...
Pyetja: Kur bëjmë shpagimin për thyerjen e betimit, a është patjetër që 10 personat e varfër apo miskin që i ushqejmë të jenë musliman apo këtu përfshihen edhe jomuslimanët? *** Përgjigjja: Po, ata patjetër duhet të jenë musliman. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Burri a duhet kthyer paratë borxh që i ka ndaj gruas së tij? *** Përgjigjja: Burri duhet kthyer borxhet që i ka ndaj gruas së tij, nëse është në gjendje ta bëj atë, por nëse momentalisht nuk ka, atëherë gruaja duhet të bëj durim. Shejh Asim el Hakim
Pyetja: A lejohet kthimi i vakëfit pasi e kemi dhuruar? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Nuk lejohet kthimi i tokës që i është caktuar vakëf ose marrja e një pjese të saj, sepse ai pushoi së qeni pronar i saj kur e ndau atë...
Pyetja: Nëse nuk kemi para për të paguar vitrat, a lejohet t'i huazojmë parat për një kohë të caktuar në mënyrë që të paguajmë vitrat? *** Përgjigjja: Në këto raste nuk e ka obligim por lejohet që të marr borxh dhe të paguajë vitrat. Gjithashtu familjarët dhe shokët e këtij personi duhet të...
Pyetja: Nëse i dhurojmë të holla një familje nevojtare dhe më pas e kuptojmë që janë keqpërdorur ato para, si të veprojmë? *** Përgjigjja: Nëse ato të holla (të mira materiale/para) i keni dhuruar për t'iu ndihmuar disa të varfërve me qëllim që të arrihet kënaqësia e Allahut, por ato janë keqpërdorur nga...
Pyetja: Unë jam në punën time që dhjetë vjet. Unë nuk e kam paguar Zekatin gjatë gjithë kësaj kohe, jo pse e mohoj obligimin, ishte thjesht neglizhencë, duke e ditur që gjithmonë e kam parasysh fillimin e vitit të ri që të filloj të paguaj zekatin. Pas gjashtë vitesh fillova...

TRENDI I PYETJEVE