Pyetja: Çfarë të bësh, nëse zgjohesh xhunub në prag të daljes së kohës së namazit? *** Përgjigjja: Obligimi i atij që bëhet xhunub para kryerjes së cilitdo namaz, është që të lahet. Namazi i kryer në gjendje xhunubllëku, nuk është i pranueshëm në Sheriat. Larja në gjendjen në fjalë është e obligueshme në...
Pyetja: Nëse jam në punë ose në udhëtim, atëherë vjen koha e namazit, por uji është dhjetë minuta ose një çerek ore larg meje, a më lejohet të bëj tejemum apo duhet të pres derisa të arrij ujin? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Kjo distancë konsiderohet si jo shumë e largët sipas zakonit,...
Pyetja: Nëse bën shumë ftohtë deri në atë gradë ku uji në enë ngrin ose kur është në ibrik shndërrohet në akull dhe një person ka nevojë të lahet ose të marrë abdes, por ka frikë se uji i ftohtë mundet të ndikojë që ai të sëmuret, si duhet të...
Pyetja: Nëse ke ujë për abdes dhe je xhunub, por nuk ke mundësi të pastrosh të gjithë trupin. A është më mirë të marrim abdes apo të marrim tejemum? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, shokët dhe të...
Pyetja: A është kusht që dheu me të cilin bëhet tejemumi të jetë dhe i vërtetë? Dhe a është shprehja “me të” në ajetin ”... fërkoni fytyrat dhe duart me të.” (Maide, 6) dëshmi se është kusht që të ketë pluhur të vërtetë? *** Përgjigjja: Mendimi më i saktë është se s’është kusht...
Pyetja: Tejemumi në mur, nëse je në spital i shtrirë *** Përgjigjja: Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: https://www.youtube.com/watch?v=69Nq6RDO6Pk
Pyetja: Më ka ardhur një ofertë që të studioj jashtë vendit (Kosovës), në SHBA, kështu që mundësisht të më përgjigjeni në këto pyetje sa më shpejt të jetë e mundur. 1) Gjatë udhëtimit me aeroplan, a duhet t’i fal namazet në të (aeroplan) apo kur të arrij destinacionin, duke pasur parasysh...

TRENDI I PYETJEVE