Pyetja: A lejohet t’i jepet mes’h dy palë çorapeve kur bën ftohtë, pa i hequr ato për një ditë-natë? *** Përgjigjja: Falenderuar qoftë Allahu dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, familjen dhe shokët e tij! Lejohet që çorapeve t’u jepet mes’h nëse ato nuk janë të tejdukshme, dmth.,...
Pyetja: A është i vlefshëm abdesi nëse i japim mes’h çorapeve të zakonshme që përdorim në trevat tona? Dhe sa kohë vlen kjo pa i zbathur çorapet fare? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi...
Pyetja: A bën me ju dhënë mes'h dy pale çorapeve të holla në llogari të një çorape te trashe? Dhe në përgjithësi a bën me ju dhënë mes'h dy palë çorapeve? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, shokët...
Pyetja: A ka mundësi që, kur të marr abdes, t’i japë mes’h një pjese të vogël të kokës mbrapa kokës e jo dhe përpara? *** Përgjigjja: Malikitë dhe Hanbelitë konsiderojnë se është obligim t’i jepet mes’h krejt kokës, dhe ata citojnë disa gjëra si dëshmi për këtë: “Allahu thotë: ’Fshini (duke kaluar duart...
Pyetja: Nëse një person heq çorapet ndërsa ka abdes e pastaj i ndërron ato para se t’i prishet abdesi, a bën që të fshijë (mes’h) mbi to? *** Përgjigjja: Nëse ai heq çorapët e pastaj i ndërron ato ndërsa ka abdes, ai bie në njërën nga këto dy situata: 1. Që ky abdes të...
Pyetja: Kam mbathur çorapë nën këpucët e mia, pasi kam marrë abdes, e pastaj kam marrë abdes dhe u kam dhënë mes'h këpucëve. Nëse i heq këpucët, a më lejohet të vazhdojë t'u japë mes'h çorapëve për kohën e lejueshme (të mes'hit)? *** Përgjigjja: 1- Nëse ai mbath çorapët apo mestet e pastaj...

TRENDI I PYETJEVE