Pyetje: Ai që kalon kohë të gjatë në banjë duke u pastruar më shumë sesa është e nevojshme, a është ky veprim i ndaluar për të? Përgjigje: Po, kjo shkakton vesvese, kjo shkakton vesvese, ai e ka për detyrë që të braktisë këtë veprim, të marrë abdes dhe të dalë nga aty...
Veprime të cilat e bëjnë të domosdoshme marrjen e guslit Veprime të tilla janë gjithsej pesë: 1- Dalja e spermës me epsh gjatë gjumit apo në gjendje të zgjuar, qoftë nga burri apo nga gruaja Mendimi i juristëve në përgjithësi është se, gusli është detyrim te personi i cili ka rrjedhje të...
A i lejohet burrit te ketë marrëdhënie intime me bashkëshorten e vet, nëse ajo nuk është pastruar (nuk ka marre gusl) pas ndërprerjes së gjakut të hajzit? Përgjigje: Pas ndërprerjes së gjakut të hajzit nuk lejohen marrëdhëniet intime mes saj dhe burrit të saj, sepse Allahu ka thënë: “Pasi të...
Pyetja: Çfarë të bësh, nëse zgjohesh xhunub në prag të daljes së kohës së namazit? *** Përgjigjja: Obligimi i atij që bëhet xhunub para kryerjes së cilitdo namaz, është që të lahet. Namazi i kryer në gjendje xhunubllëku, nuk është i pranueshëm në Sheriat. Larja në gjendjen në fjalë është e obligueshme në...
Përgjigja: Istihada është një çrregullim, gjakrrjedhje vaginale por jo menstruale, e cila dallon prej gjakrrjedhjes menstruale. Istihada del prej venës, ndërsa menstruacionet dalin prej thellësisë së mitrës. Si mund ta dalloni gjakun menstrual prej gjakut istihadah? 1. Ngjyra: Gjaku i menstruacioneve është i zi (i kuq i mbyllur) ndërsa gjaku istidaha...
1. Është detyrë për personin e sëmurë që të pastrohet me ujë dhe të marrë abdes prej papastërtisë së vogël (ujit të hollë dhe ujit të trashë, gazrave) dhe të lahet (marrë gusul) prej papastërtisë së madhe (nga xhunubllëkut, kryerja e marrëdhënieve intime, etj.). 2. Nëse i sëmuri nuk ka...
Nëse njeriu lahet dhe pastrohet, por nuk e bën nijet për gusël, gusli i tij nuk pranohet. Ngase gusli është ibadet dhe para tij patjetër duhet të bëhet nijet. E nëse njeriu lahet për shkak të pluhurit, apo djersëve, apo ndonjë arsye tjetër, duke harruar se ka qenë i...
Përgjigje: Sa i përket kohës së menstruacioneve, disa nga dijetarët kanë përmendur ditë të caktuara, e disa nga dijetarët kanë thënë se nuk ka kohë të caktuar se sa mund të zgjasin më së shumti ato. Dhe mendojmë se ky është mendimi më i saktë, pasiqë nuk ka ndonjë...
Pyetje: Selamu alejkum, nese ka mundesi hoxhe i nderuar qe te me tregoni nje pergjigje. Kur zgjohem ne mengjes ndonjehere me ndodh qe te zgjohem xhunub, ndodh qe uje te mos kem ne banjo (uje te nxehte ne kohe dimri) mirepo nga ana tjeter dua qe te shkoj ne...
Uji i pastër është ai i cili ka mbetur në gjendjen e tij të natyrshme dhe që nuk i është ndryshuar shija, era dhe ngjyra me diçka të papastër. Në ujin e pastër bënë pjesë: 1. Uji i shiut, borës dhe breshrit. Çdo ujë që zbret nga qielli pa marrë parasysh...

TRENDI I PYETJEVE