Wednesday, May 31, 2023
Pyetja: A është e vërtetë se Pejgamberi ﷺ i dëgjon salavatet e thëna pranë varrit të tij? *** Përgjigjja: Allahu ka caktuar melaike për këtë, ato do të i përcjellin salavatet tona tek Pejgamberi ﷺ nga kudo në botë që ne i themi, jo vetëm pranë varrit të tij, paqja dhe mëshira e...
Pyetja: A kanë folur melekët edhe me njerëz tjerë përpos se me ata që kanë qenë të dërguar të Allahut? *** Përgjigjja: Melekët janë krijesa të Allahut të Madhërishëm të cilat kryejnë punë të caktuara me të cilat i ka ngarkuar Allahu Fuqiplotë. Melekët nuk bëjnë asgjë jashta asaj me të cilën...
Pyetja: Kush ua ka vënë emrat djemve të Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me të), Hasanit dhe Husejnit? *** Përgjigjja: Dy djemtë e Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me të), Hasani dhe Husejni, janë nipa të pejgamberit të fundit të Allahut, Muhamedit ﷺ dhe kanë lënë gjurmë të thella në historinë islame. Sipas...
Pyetja: Në lidhje me ngjarjen e Ibrahimit alejhi ue selam, kur kanë dashur ta djegin në zjarr e që zogjët janë përpjekur ta ndalin zjarrin me ujë, ndërsa hardhuca është mundu ta ndezë zjarrin edhe më shumë. A ka hadith se duhet t'i mbysim hardhucat apo si qëndron kjo çështje? *** Përgjigjja: Ngjarjen...
Pyetja: A ka qenë Hatixhja (Allahu qoftë i kënaqur me të) 25-28 vjeçe kur është martuar me Pejgamberin ﷺ? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Disa dijetarë thonë se ajo ishte 28 vjeç dhe disa të tjerë thonë se ishte 40 vjeç. Por mosha e...
Pyetja: Thuhet në një hadith se Aisheja ka qenë e shtrirë në shtrat dhe Pejgamberi ﷺ është falur para saj. Si qëndron kjo mesele dhe pse ne nuk lejohet tani të falemi kur kemi njerëz përpara? *** Përgjigjja: Falenderojmë Allahun e Madhëruar dhe i çojmë selam Pejgamberit të bekuar ﷺ. Hadithi i cekur është...
Pyetja: Përderisa falemi, ku thuhen ato pjesët: “Allahume sali ala Muhamedin…” edhe pjesën tjetër që lutemi për familjen e Ibrahimit… Ata a janë në xhenet? Nëse po, atëherë pse duhet të lutemi për ta, që ata të shkojnë në xhenet, që t’i mbrojë Zoti? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet...
Pyetja: Cili është libri më i mirë për jetën e Pejgamberit ﷺ? *** Përgjigjja: Prej librave më të mirë për jetën e Pejgamberit ﷺ i përkthyer në gjuhën shqipe është "Nektari i vulosur i xhenetit" me autor SafijuRrahman el Mubarekfuri. Ky libër ka fituar vendin e parë në disa gara të cilat janë...
Pyetja: A mund të tregoni sa gra ka pasur Profeti ynë Muhamedi ﷺ, emrat dhe referencën e tyre nga Suneti? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Gratë e Profetit I Dërguari i Allahut ﷺ u martua me këto gra: Hatixhe bint Huvejlid Hatixhe bint Huvejlid (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte gruaja e parë e...
Pyetja: Kam marrë pjesë me disa muslimanë në një numër debatesh këtu në Amerikë rreth profetëve të fundit (hatam en-nebijen). Çfarë nënkuptohet me 'khatam' në arabisht; a është "e fundit" apo "vulë"? Dëshmia për këtë nga Kurani dhe Suneti - a bie ndesh zbritja e Isait (paqja qoftë mbi të)...

TRENDI I PYETJEVE