Monday, December 6, 2021
Pyetja: A është suneti (tradita profetike) shpallje prej Zotit? *** Përgjigja: Suneti (tradita) është shpallje nga Allahu i Lartësuar tek Pejgamberi i Tij ndërsa fjalët që e përshkruajnë janë fjalët e të dërguarit . Kush e braktis sunetin dhe e mohon atë ose braktis punën me atë ai është pabesimtar (kafir). Në hadith ka...
Pyetja: Si ishte jeta në Arabi para Islamit? *** Përgjigja: Para Islamit Arabia ishte në një gjendje shumë të keqe. Kur ata u bekuan me Islamin dhe u bënë ndjekës të këtij besimi, populli i Arabisë u kthye në gjendjen më të mirë sepse u bënë udhëheqës të kombeve dhe kombi më i...
Pyetja: Si të përgatitem nga ana fetare kur më lind një foshnje? *** Përgjigja: Së pari: I lutemi Allahut që t’a bekojë foshnjën tuaj që do të lindë dhe t’a bëjë atë prej njerëzve të drejtë dhe të devotshmëm, në mënyrë që të bëjë pjesë në peshoren e veprave tuaja të mira. Përcillet...
Pyetja: Sa është numri i pejgamberëve që janë përmendur në Kuran? *** Përgjigja: Allahu i Madhëruar ka thënë: “Dhe (dërguam) të Dërguar më parë që të rrëfyem për ta, dhe të Dërguar të tjerë për të cilët nuk të kemi rrëfyer“. (Nisa: 164)  Ibn Kethiri ka thënë: Pejgamberët të cilët janë të përmendur me...
Pyetje: Kur i dërguari i Allahut ﷺ udhëtoi në natën e Israsë për në xhaminë Aksa e më pas u ngrit në qiellin e shtatë, në vendin e quajtur Sidretu Munteha siç është cekur në librin ‘Tefsiru Savi ala Xhelalejn’, a e ka parë Profeti ﷺ Allahun e Lartësuar me...
Pyetje: A lejohet pirja e ujit në këmbë? *** Përgjigje: Profeti ﷺ ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush pi në këmbë, atëherë le ta vjellë”. Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Ajo që bëhet e qartë, Allahu e di më së miri është se ky hadith është agroguar, sepse Profeti ﷺ ka pirë...
Pyetja: Këtë e kam lexuar në faqen tuaj në rubrikën e akides, në temën “Çështje në të cilat pranohet mosmarrëveshja (hilafi) brenda ehli sunetit dhe xhematit”. 2. Mosmarrëveshja mes Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe Ibn Abasit (Allahu qoftë i kënaqur me të!) në çështjen se a e ka...
Pyetje: Sa Ramazana agjëroi Profeti alejhi selam? Përgjigje: Profeti alejhi selam i agjëroi nëntë Ramazana. Sepse agjërimi i Ramazanit u bë obligim në muajin Shaban të vitit të dytë pas Hixhretit.” Imam Jahja bin Sharaf en-Nevevi Burimi: Fetaua el-Imam, fq. 80
Pyetje: Me çfarë i sfidoi Allahu i Lartësuar ata që përgënjeshtruan zbritjen e Kur’anit mbi Pejgamberin ﷺ ? *** Përgjigje: Allahu i sfidoi duke u kërkuar që të sillnin një Kur’an të njejtë, ose të sillnin dhjetë sure, ose të sillnin qoftë dhe një sure të vetme. Megjithatë, ata nuk mundën ta bënin...
Pyetje: A lejohet të festohet ditëlindja e Muhamedit ﷺ (mevludi)? *** Përgjigje: Së pari: Dita e lindjes së Pejgamberit ﷺ nuk është e ditur dhe njohur në mënyrë të prerë e të saktë. Disa dijetarë bashkëkohorë janë të mendimit se ajo është dita e nëntë e muajit Rebiul Evel, e jo e dymbëdhjeta siç është...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon