Tuesday, July 27, 2021

A lejohet leximi i Kuranit në internet në një gjuhë të huaj?

0
Pyetje:Unë e lexoj shpeshherë Kur’anin në internet në gjuhën angleze apo gjermane. A është e lejuar kjo pasi është në internet dhe në një gjuhë të huaj?***Përgjigje:Leximi i Kur’anit përmes internetit nuk ka gjë të keqe, e po...

A është “bismilah” ajet i Fatihas?

0
Pyetje:A është "bismilah" ajet i Fatihas?***Përgjigje:Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Pastaj personi thotë “Bismil-lahir-Rrahmanir-Rrahim” pa zë, sepse ajo (Bismil-lahi) nuk është pjesë (ajet) e sures El-Fatiha dhe as i sureve të...

Cili është gjykimi i leximit të Kuranit vetëm duke e parë me sy?

0
Pyetje:Cili është gjykimi i leximit të Kuranit vetëm duke e parë me sy?***Përgjigje:Shejh Bin Bazi Allahu e mëshiroftë ka thënë:“Nuk quhet lexues, ai i cili e lexon Kur’anin vetëm duke e parë me sy,...

Me leximin e sures Ihlas tri herë, a e arrin shpërblimin e leximit të...

0
Pyetje:Siç është e ditur, surja El Ihlas është e barabartë me një të tretën e Kuranit në shpërblime dhe mirësi, pra nëse njeriu e lexon këtë sure, tri ose katër herë, a e arrin...

Dispozita e atij që gjykon me atë që nuk e ka zbritur Allahu?

0
Pyetja:Njëri prej nxënësve të dijes thotë se fjala e Allahut ne Kuran “...e kush nuk gjykon me atë që zbriti Allahu, ata janë qafir (mohues)” është për qëllim kufër i qartë (i cili...

A mund të përshkruhet Allahu si komplotues, etj?

0
Pyetje:A mund të përshkruhet Allahu si komplotues dhe mashtrues, si në ajetet: » Ata po komplotonin, por dhe Allahu, po ashtu, po komplotonte « ; » Vërtet, hipokritët përpiqen ta mashtrojnë Allahun, por është Ai...

Çfarë do të thotë dëshmia ‘la ilahe ila Allah’?

0
Pyetje:Çfarë do të thotë dëshmia ‘la ilahe ila Allah’?***Përgjigje:Kjo do të thotë të pohosh se ‘askush nuk ka të drejtë të adhurohet përveç Allahut dhe se vetëm Allahu adhurohet me të drejtë’. Allahu nuk...

Cili është ajeti i fundit që ka zbritur?

0
PyetjaDesha ta di cili ajeti është i fundit që ka zbritur? “Dhe ruajuni asaj dite që do të ktheheni tek Allahu, kur çdokujt do t’i jepet ajo që ka fituar dhe askujt nuk do t’i...

A ka vdekur Isai alejhi selam?

0
Pyetja:Unë kisha një debat me një vëlla musliman rreth Isait alejhi selam. Ai vëllai është (torbesh), pra e lexon Kuranin në boshnjakisht.Pra, tema ishte se Isai alejhi selam është i ngritur tek Allahu i...

A e fal Allahu shirkun?

0
Pyetja:I dashur hoxhë! Kam një pyetje së cilës ju lutem mundësisht t’i përgjigjeni inshallah, Allahu jua shpërbleftë. Me një vëlla diskutonim rreth ajetit kuranor: "S'ka dyshim se Allahu nuk fal (mëkatin) t'i përshkruhet Atij...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër?

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër?   Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në […]

Çfarë e bën kamatën kaq mëkat të madh?

Pyetja: Çfarë e bën kamatën kaq mëkat të madh, sa ai që e merr apo e jep atë të konsiderohet se ka hyrë në luftë me Allahun? Nëse keni mundësi, ta shpjegoni me metoda shkencore, të natyrës ekonomike. Megjithëse asnjëherë familja ime nuk ka marrë kamatë dhe as që e kemi ndër mend ta bëjmë […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

    X
    Mirëserdhët Pergjigje.net
    Mirësevini
    wpChatIcon