Wednesday, February 21, 2024
Në suren El-Bekare sjell Allahu shembullin e hipokritëve duke i krahasuar ata me gjëra që njihen tek njerëzit, kështu Allahu dëshiron të na japë një tablo se çfarë fshihet brenda zemrave të hipokritëve: lëkundje, çrregullim dhe hezitim në pranimin e dispozitave të Allahut. Në të njëjtën kohë se çfarë...
Surja el Kafirun قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ “Thuaj: “O ju mosbesimtarë! Unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni dhe ju nuk adhuroni Atë që unë adhuroj. Unë nuk do...
Optimizmi gjatë kohëve të vështira dhe trazirave Shejh AbdulAziz Alu Esh-Shejh (Allahu e ruajttë): "Muslimani nuk e humb shpresën në ndihmën dhe mëshirën e Allahut. Ai vazhdimisht i kujton fjalët e Allahut: "Është detyra Jonë që t’i ndihmojmë besimtarët." (Er-Rum, 47) "Sigurisht, Ne do t’i ndihmojmë të dërguarit Tanë dhe besimtarët, si...
Dhe, ka njerëz që e adhurojnë Allahun sipas levërdisë e interesit, që nëse e godet diçka e mirëi, ai qetësohet, e nëse e godet fatkeqësia, ai kthehet në mohim; e kështu, e humbë këtë botë dhe tjetrën. Kjo, në të vërtetë, është humbje e qartë.  (El-Haxh,11) Nga vet ajeti kuptojmë...
Në suren El-Bekare sjell Allahu shembullin e hipokritëve duke i krahasuar ata me gjëra që njihen tek njerëzit, kështu Allahu dëshiron të na japë një tablo se çfarë fshihet brenda zemrave të hipokritëve: lëkundje, çrregullim dhe hezitim në pranimin e dispozitave të Allahut. Në të njëjtën kohë se çfarë...
Falënderimi i takon Allahut! Iblisi, Allahu e mallkoftë, është prej xhinëve. Ai nuk ka qenë ndonjëherë engjëll as edhe për një çast të vetëm. Engjëjt u krijuan fisnikë dhe kurrë nuk e kundërshtojnë Allahun kur Ai i urdhëron të bëjnë diçka, dhe gjithmonë bëjnë atë që urdhërohen. Kjo tregohet qartë...
Pyetje: Kur thoni kërkimin e diturisë, a doni të thoni vetëm diturinë e Ku’ranit apo shkencë e teknologji? Përgjigje: E para dhe e pakontestueshja dhe e privilegjuar është dija e fesë, të mësosh atë që Allahu e do më së shumti pra librin e Tij: Ku’ranin, sunetin, dispozitat. Është e...
Pse shkelësit e së shtunës u dënuan pikërisht me shndërrim të krijimit? Beni Israilët janë të njohur edhe për gjynahe të tjera si ngrënia e kamatës dhe e pasurive të njerëzve pa të drejtë siç thotë Allahu i madhëruar në Kuran: «Për shkak të padrejtësisë së atyre që thanë: “Ne jemi...
Pyetja: Ju lutemi mund t'i shpjegoni këto ajete kuranore? Në fakt një jomusliman më kërkoi të shpjegoj këto ajete: "Allahu për ju e ka bërë Tokën shtrojë të gjerë.." (Nuh: 19)                                  "A nuk jua kemi...
Pyetja: A është e vërtetë se nuk përfillet femra në Islam? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Kjo pyetje është e gabuar dhe është e kundërta e asaj që është e drejtë. Së pari: Shpjegimi i përshkrimit kuranor të bijve që janë stoli e kësaj bote Ajo që përmendet në ajetet e Kuranit që i përshkruan djemtë...

TRENDI I PYETJEVE