Wednesday, September 27, 2023
Pyetja: Ju lutemi mund t'i shpjegoni këto ajete kuranore? Në fakt një jomusliman më kërkoi të shpjegoj këto ajete: "Allahu për ju e ka bërë Tokën shtrojë të gjerë.." (Nuh: 19)                                  "A nuk jua kemi...
Pyetja: Dëgjova një shejh të thoshte se nëse do të ishte e mundur ta shihnim Allahun e Madhëruar, nuk do të kishte sprovë. Kështu ne mund t'i kuptojmë fjalët e Tij: "...të cilët besojnë në të fshehtën" (Bekare: 3). Pasi që ne nuk mund ta shohim Allahun e Lartësuar, kjo...
Pyetja: Në xhami, ne shohim shumë njerëz që lexojnë Kuran me Mus'hafin në kofshë ose në gju ndërsa janë ulur. A lejohet kjo? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Nderimi dhe respektimi i Librit të Allahut të Lartësuar është pjesë e besimit dhe mosrespektimi dhe keqpërdorimi i tij është padyshim i ndaluar. Por nuk ka asgjë...
Pyetja: A lejohet vendosja e librave të tjerë fetar mbi Mus'haf? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Dijetarët janë pajtuar njëzëri se është e detyrueshme të mbrohet dhe respektohet Mus'hafi dhe është e ndaluar ekspozimi i tij ndaj keqtrajtimit dhe keqpërdorimit. Padyshim që respektimi dhe nderimi i Mus'hafit është nën titullin e nderimit të...
Pyetja: Do të isha shumë mirënjohës nëse ju përgjigjeni pyetjeve të mia: Pyetja 1: A mund të më thoni se kush ka më shumë të drejtë për të udhëhequr namazin dhe a mund ta mbështesni atë me Kuran dhe hadithe gjithashtu? Pyetja 2: Kur jemi duke bërë dhikrin a është në rregull...
Pyetja: Kam lexuar në një fetva se Kur'ani përmban shërim për sëmundjet fizike dhe mendore. Cilat janë provat për këtë? Dhe si mund të përdoret Kurani për të shëruar rënien e flokëve? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Kurani është shërues, siç thotë Allahu i Lartësuar: "Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim...
Pyetja: A është e vërtetë se agjërimi ndikon në rritjen e fuqinë së të menduarit? *** Përgjigjja: Sipas një hulumtimi të botuar kohë më parë nga stafi i ekipit të profesor Jeffrey Davies të Universitetit Swansea, të agjëruarit mund ta rris fuqinë e të menduarit. Sipas këtij hulumtimi u arritën të dhëna shkencore...
Pyetja: A është e vërtetë se nuk përfillet femra në Islam? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Kjo pyetje është e gabuar dhe është e kundërta e asaj që është e drejtë. Së pari: Shpjegimi i përshkrimit kuranor të bijve që janë stoli e kësaj bote Ajo që përmendet në ajetet e Kuranit që i përshkruan djemtë...
Pyetja: Nëse nuk di shumë Kuran përmendsh, a më lejohet të lexojë nga telefoni im në namazet vullnetare? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Po, të lejohet të lexosh Kuran nga mus'hafi apo telefoni, në namazet tuaja vullnetare. Shejh Asim el Hakim
Pyetja: Pse ndjejmë lodhje gjatë leximit të Kuranit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Leximi i Kuranit është një ibadet madhështor, andaj shejtani tenton të na largon dhe ndalon përmes lodhjes, cytjeve, përgjumësisë etj., por ne duhet përpjekur fort për t'i mposhtur këto dhe për...

TRENDI I PYETJEVE