Monday, December 6, 2021
Pyetja: A i lejohet femrës që kur të falë namazin të lexojë Kuranin me zë (të lartë)? *** Përgjigja: Nëse është duke u falur e vetme në shtëpinë e saj, apo me një grup grash, apo qoftë dhe në prani të familjarëve të saj meshkuj, të cilët janë mahrem për të, i lejohet...
Pyetja: A shpërblehet ai që e lexon Kuranin edhe nëse nuk e kupton atë? *** Përgjigja: Kurani fisnik është i begatë siç thotë Allahu i Madhëruar: “(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty që t’i studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që kanë mend.” Sad:...
Pyetja: A lejohet ta vendosim Kuranin në tokë apo mbi sexhade? *** Përgjigja: Është më mirë të vendoset në një vend të lartë në mënyrë që të plotësohet lartësimi i tij si në aspektin fizik dhe në atë kuptimor. Allahu i Lartësuar ka thënë: “i ngritur dhe i pastër”, ndaj nëse duhet ta vendosësh diku, vendose...
Pyetja: A është më mirë të lexoj nga Kurani apo të përsëris nga ajo që kam memorizuar? *** Përgjigja: Nëse flasim për leximin e Kuranit jashtë namazit, atëherë më mirë është të lexohet nga fletët e Kuranit, sepse kjo forcon memorizimin dhe saktëson më shumë shqiptimin e shkronjave. Vetëm nëse leximi përmendësh e...
Pyetja: A lejohet t'u jap para fëmijëve për t’i nxitur ta mësojnë Kuranin përmendësh? *** Përgjigja: Është saktësuar tek Ebu Ubejdi në "Fedailul Kur’an” se Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!), u jepte para hafizave të Kuranit, nga arka e shtetit. Prandaj nëse babai i premton djalit të tij se, nëse mëson suren...
Pyetja: A mund të praktikohet lutja e hatmes së Kuranit? *** Përgjigja: Po, është saktësuar në shumë ethere (fjalë) se duaja pas hatmes (leximit të plotë) së Kuranit, është e pranuar. Ndërsa Enes ibn Malik, siç përcillet në "Musnedin" e Seid bin Mensurit, sa herë që i bënte hatme Kuranit mblidhte familjen e...
Pyetje: A është më mirë të lexohet Kurani, apo të dëgjohet me audio? *** Përgjigje: Leximi i Kuranit dhe dëgjimi i tij të dyja janë vepra të mira për të cilat muslimani do të shpërblehet. Pejgamberi ﷺ nganjëherë kishte qejf të dëgjonte Kuranin nga të tjerët. Abdullah bin Mes'ud r.a., transmetohet të ketë thënë: "I Dërguari i...
Pyetja: A është e lejuar për femrën që të lexojë Kur´an pa shami dhe pa abdest? *** Përgjigja: Vënia e shamisë për femrën, gjegjësisht mbulesa e tërë trupit përveç fytyrës dhe duarve, është e obliguar në rastin kur dëshiron të lidhet në namaz dhe në rastet kur në prezencë të saj ka meshkuj...
  Falja e namazit me letër në dorë 57. I nderuar hoxhë! A lejohet falja e namazit me letër në dorë derisa të mësohem? Përgjigjja: Nëse keni vështirësi në mësimin përmendësh të sureve dhe lutjeve që nevojiten për faljen e namazit, atëherë falja e namazit me letër në dorë është metodë e...
PYETJA: Selam alejkum. Unë lexoj Kuran në gjuhën arabe, pas përfundimit lutem që të më pranoj Allahu leximin e Kuranit, por dua të pyes çka duhet të lexohet në fund të hatmes së Kuranit? *** PËRGJIGJA: Esselamu alejkum. Ju kuptoj plotësisht pse pyesni për këtë gjë, ngase në vendet tona në Ballkan, pasi të...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon