Prekja e Mus’hafit (Kur’anit) nga i krishteri! Pyetja: Cili është gjykimi për prekjen e Mus’hafit nga i krishteri, gjithashtu prekja e përkthimit të kuptimeve të Kur’anit fisnik? Përgjigja: Kjo çështje ka mospajtim mes dijetarëve, madje është e njohur tek dijetarët ndalesa ndaj të krishterëve, hebrenjve dhe gjithë pabesimtarëve, sepse Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue...
  Shpërblim ke pa dyshim edhe nëse e lexon shqip, nëse nuk di arabisht. Mirëpo, shpërblimi nuk është i njëjtë, sepse Pegamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë se ai që lexon një shkronjë të Kuranit i ka dhjetë shpërblime. Qëllimi këtu është një shkronjë arabisht. Allahu sevapet i shumëfishon...
Jam një muslimane e lindur po që nuk e praktikoj shumë islamin por kam filluar të lexoj Kuranin, por sa herë që unë filloj ta lexoj me vjen shumë gjumë, kurse libra të tjerë lexoj me orë të tëra dhe nuk ndodhë një gjë e tillë! A mund të...

A e dini se….?!

Surja në Kur’an përmbledh pjesë  të ajeteve ( vargjeve) të Kuranit. Fjala sure vjen nga “sur”, që do të thotë muri që rrethon qytetin, dhe kështu  surja në Kur’an ngjan si rrethim që ndan vargje të caktuara nga homologët e tyre nga rrethimi tjetër (surja tjetër). Të...
Pyetja: Në xhami, ne shohim shumë njerëz që lexojnë Kuran me Mus'hafin në kofshë ose në gju ndërsa janë ulur. A lejohet kjo? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Nderimi dhe respektimi i Librit të Allahut të Lartësuar është pjesë e besimit dhe mosrespektimi dhe keqpërdorimi i tij është padyshim i ndaluar. Por nuk ka asgjë...
Pyetja: A lejohet vendosja e librave të tjerë fetar mbi Mus'haf? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Dijetarët janë pajtuar njëzëri se është e detyrueshme të mbrohet dhe respektohet Mus'hafi dhe është e ndaluar ekspozimi i tij ndaj keqtrajtimit dhe keqpërdorimit. Padyshim që respektimi dhe nderimi i Mus'hafit është nën titullin e nderimit të...
Pyetja: Nëse nuk di shumë Kuran përmendsh, a më lejohet të lexojë nga telefoni im në namazet vullnetare? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Po, të lejohet të lexosh Kuran nga mus'hafi apo telefoni, në namazet tuaja vullnetare. Shejh Asim el Hakim
Pyetja: A është shpërblimi i njëjtë i leximit të Kuranit në telefon me shpërblimin e leximit të Kuranit në mus'haf? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Leximi i Kuranit në çfarëdo forme që bëhet për të ka shpërblim me lejen e Allahut, megjithëse më e...
Pyetja: Une fali namaz dhe në telefon mobil kam Kuran dhe ilahi. A është e lejuar që të hyjë në banjo me telefon pa dashje? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik,...
Pyetja: A i lejohet çiftit musliman të mbajë Kuran në dhomën e gjumit? Sepse mes çiftit parashihet të ketë edhe intimitet dhe a mund të jetë kjo mosrespekt i Kuranit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nuk ka dallime në mendime midis dijetarëve se është e detyrueshme të tregohet respekt ndaj Kuranit dhe...

TRENDI I PYETJEVE