Pyetja:

Çfarë duhet thënë dikujt, që të thotë Innĩ uḥibuke Fil-lah – të dua për hir të Allahut?

***

Përgjigjja:

Kur dikush na thotë Innĩ uḥibuke Fil-lah – të dua për hir të Allahut, ne duhet t’i themi:

أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ.

Eḥabbekel-ledhĩ aḥbebtenĩ lehu!

(Të dashtë Ai, për hir të të Cilit më do!)[1]

————————–

[1] Ebu Davudi (Sahih sunen Ebi Davud)