Pyetja:

A ju lejohet meshkujve të falin namazin me kokë të zbuluar?

***

Përgjigjja:

Nuk ka problem të falet mashkulli me kokë të zbuluar, sepse koka nuk është pjesë e auretit që Allahu ka urdhëruar të mbulohet. Profeti nuk i përmbahej në mënyrë të vazhdueshme mbulimit të kokës në namaz, bile shpeshherë falej kokëzbuluar. Ndaj, disa dijetarë e preferonin namazin kokëzbuluar.

Muhamed Halil Herras, “Fetau” fq.161

Përktheu: Shuajb Rexha