Pyetja:

Cili është përkufizimi (definicioni) i ‘mekruhut’, pra çfarë konsiderohet fetarisht vepër e papëlqyeshme?

***

Përgjigjja:

Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe nderimet e tij qofshin për të Dërguarin, e Tij familjen dhe shokët e tij.

Mekruh, është ajo vepër për të cilën mosvepruesi i saj shpërblehet, nëse e lë atë për hir të Zotit, ndërsa ai që e vepron, nuk dënohet (pasi shëmtia e asaj vepre nuk e arrin gradën e haramit).

Komisioni i Përhershëm për Fetva

Abdul Aziz bin Baz
Abdullah bin Gudejan
Abdurrezak Afifi
Abdullah bin Ku’uud

Përktheu: Enes Ajdini