Pyetja:

Kërkimi i ushqimit ose pijes, tërthorazi, nëpërmjet lutjes

***

Përgjigjja:

Kërkimi i ushqimit ose pijes, tërthorazi, nëpërmjet lutjes është kështu:

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي.

All-llãhumme eṭ’im men eṭ’amenĩ, wesḳi men seḳãnĩ.

(O Allah! Ushqeje atë që më jep ushqim dhe jepi të pijë atij që më jep mua të pi).[1]

—————————

[1] Muslimi