Pyetja:

A përmendet në sunet momenti kur personi duhet të ngrihet për thirrjen e ikametit?

***

Përgjigjja:

Në Sunet, nuk përmendet momenti kur personi duhet të ngrihet, përveç thënies së Pejgamberit, salallahu alejhi selam: ʺMos u ngrini (për namaz), deri të më shihniʺ. [1]
… pra, kur personi të ngrihet në fillim të ikametit apo gjatë tij, apo pasi të ketë përfunduar,
atëherë e gjithë kjo është e lejueshme.

Shejh Ibn Uthejmin, “Mexhmu Fetaua ue Resaʹil”, vëll. 13, fetuaja nr. 369

———————————-

[1] Buhariu nr. 637 dhe Muslimi nr. 156